Omkörningsförbud för lastbilar på motorväg:

Riksförbundet M Sverige svarar på era frågor

Omkörningsförbud för tunga lastbilar under vissa tider på motorvägen menar Riksförbundet M Sverige är rätt väg att gå för att minska olyckor och få en bättre trafikrytm. Upphinnandeolyckor där personbilar hinner ikapp en omkörande lastbil kan bli förödande. En del av våra frågor lämnas dock obesvarade.

Den 25 augusti publicerade vi en artikel i vilken Riksförbundet M Sverige vill att omkörningsförbud för tunga fordon införs på motorvägar mellan klockan 6-22. Vi tog med oss en dela av läsarnas reaktionen i kommentarsfältet och bad M Sverige att svara, förtydliga och förklara.

En fråga gäller upphinnandeolyckorna. Hur många är de under den tid som man vill ha omkörningsförbud?
– Siffrorna finns att hämta på Trafikverkets webbplats, svarar M Sverige.
Frågan om vilken uppfattning M Sverige har om anledningen till varför lastbilar kör om varandra, lämnas obesvarad.

M Sverige beskriver även hur farligt det är när en lastbil är inblandad i exempelvis en upphinnandeolycka. ”Problemet förvärras när en lastbil som kör 80 km/h går ut i vänsterfilen där alla andra kör i en högre hastighet”, säger de. Men om en personbil kommer ikapp en omkörande lastbil, är det väl personbilisten som inte är uppmärksam på trafiken och att det är huvudproblemet? Blir inte ett omkörningsförbud för lastbilar ett sätt att ta bort symptomen orsakad av en annan brist?
– Upphinnandeolyckor beror på att trafikflödet inte fungerar utan är ryckigt. Givetvis behöver man också hålla avstånd i trafiken för att undvika dessa olyckor, svarar M Sverige.

I en kommentar undrade läsaren hur trafikrytmen blir bättre av att ett tomt, eller lätt lastat, ekipage tvingas ligga bakom ett tyngre som i backar kanske hamnar på 50 km/h och det skapas långa köer bakom.
– Om personbilar kan köra om tunga lastbilar, bildas inte långa köer. Personbilar kan också hålla högre hastighet i uppförsbackar än tunga lastbilar, säger M Sverige.

Bristerna i vinterväghållningen, idag även på motorvägar som ska prioriteras, kommer upp och att det krävs bra med fart för att kunna ta sig upp för en hal backe. Ishalka finns tyvärr numera alldeles för ofta även på motorvägar. Fastnar en – fastnar alla.
– Ja, den bristfälliga vinterväghållningen är ett problem som vi på M Sverige regelbundet uppmärksammar. Vi kräver också högre anslag till vägunderhållet, säger M Sverige.

Har ni tittat på hur det fungerar med omkörningsförbud i Danmark som har haft det en längre tid?
– Enligt de kontakter vi har med vår systerorganisation (FDM) i Danmark, bidrar omkörningsförbudet till ökad trafiksäkerhet. I Danmark är man väldigt positivt inställd till detta, säger M Sverige och tillägger att de anser att omkörningsförbudet endast ska gälla tunga fordon över 3,5 ton.
Hur tunga lastbilar ska agera när de hamnar bakom en personbil som, trots att det är motorväg, ändå kör i exempelvis 70 km/h, den frågan lämnas obesvarad.

Idag är transporttiderna tajta och det jagas minuter på den digitala färdskrivaren. Om lastbilar alltid håller den lagstadgade hastigheten på motorväg, skulle godsets kunder få anpassa sig till längre ledtider, skriver en läsare. M Sveriges respons på det är att de anser att lagstadgade hastigheter ska följas.

I artikeln säger M Sverige att ”Ett omkörningsförbud för tunga lastbilar på motorväg skulle omfatta en mycket begränsad andel av Sveriges totala vägnät.” Men om en tung transport sker mellan exempelvis Trelleborg och Umeå, sker resan mest på just motorväg, påpekar en annan läsare.
– Det svenska vägnätet omfattar 220 000 km väg varav de statliga är drygt 98 000 km och motorvägar drygt 2 000 km, svarar M Sverige.

Hur blir det med likhet inför lagen, undrar vi och delar med oss av de erfarenheter vi har av när böter som delas ut till utländska versus svenska förare, ska betalas.
– Lagen gäller alla som kör på svenska vägar, avslutar Riksförbundet M Sverige.