19 personer omkom i julitrafiken på väg

Under juli 2021 omkom 19 personer och 1 326 personer skadades i vägtrafiken (171 svårt skadade och 1 155 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 16 augusti 2021. Det är lika många omkomna jämfört med motsvarande månad 2020.

Tio av de omkomna personerna hade färdats i personbil, fem på motorcykel och fyra på cykel. Sex bilister och tre motorcyklister omkom i singelolyckor, medan två bilister och två motorcyklister omkom i upphinnande eller avsvängande olyckor. Sex av de omkomna var över 65 år och totalt var det fjorton män och fem kvinnor.

Medelantalet omkomna i juli månad, under de föregående fem åren 2016-2020, är 30 personer. Antal omkomna januari-juli i år är 93 personer jämfört med 114 omkomna samma period förra året vilket är en minskning med 23 procent.
– Det är en positiv utveckling att antalet omkomna fortsätter att minska över tid, även om vi givetvis fortfarande har nollvisionen i sikte, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Under de senaste 12 månaderna (augusti 2020 – juli 2021) har 183 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (augusti 2019 – juli 2020) omkom 207 personer. Jämför man med ett 5-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 30 procent.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-16 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dödsolyckor Nollvisionen Omkomna i Trafiken Trafiksäkerhet Trafikstatistik Transportstyrelsen