Christian Hallberg, koncernchef, Tempcon Group och Johan Nyblom, vd Widriksson Logistik. Bilden är ett "coronasäkrat" fotomontage. Foto: Tempcon

Widriksson nästa företag in i Tempcon

Tempcon Group förvärvar Widriksson Logistik. Genom köpet stärker Tempcon Group sin verksamhet ytterligare och kan nu erbjuda sömlös leverans hela vägen från producent till konsument i Sverige, delar av Norden och Baltikum samt BeNeLux-länderna.

Tempcon Groups väl utvecklade linje- och distributionsnät kompletteras på ett dynamiskt sätt av Widrikssons verksamhet med inriktning på last mile, skriver Tempcon i ett pressmeddelande nu på morgonen.

Widriksson är Tempcons första förvärv med huvudfokus på last mile-logistik. Widrikssons verksamhet startade 1953 med ett fordon av modellen Fargo och har under åren utvecklats till att idag omfatta 120 fordon och ca 250 anställda med en omsättning på ca 250 miljoner kronor.

Huvudkontoret ligger i Stockholm med en del av verksamheten lokaliserad till Göteborg.
-Tempcon är idag Sveriges ledande aktör vad gäller tempererade transporter och genom förvärvet av Widriksson stärker vi den positionen ytterligare i flödet från producent till konsument, säger Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group.

Christian menar att Widrikssons har vuxit till att bli en av de absolut ledande aktörerna inom last mile och har också en lång erfarenhet och djup kunskap inom planering och IT-logistik.
– Företaget ligger i framkant när det gäller hållbarhet och digital utveckling vilket tillför viktig kompetens till koncernen.

– Genom att bli en del av Tempcon får Widriksson en stark ägare med bred erfarenhet att hantera krävande logistikflöden. Samtidigt får vi möjligheten att i snabb takt öka vår geografiska täckning och vi kan behålla och utveckla vårt varumärke, lokala närvaro, medarbetare och kundrelationer. Detta är ett passande nästa steg i Widrikssons utveckling, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Fackliga förhandlingar har genomförts. Affären är villkorad av sedvanligt godkännande från Konkurrensverket.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-13 08:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsäffärer Tempcon Group Widriksson Logistik