Foto: Trelleborgs Hamn AB

Lastbilar och trailers upp 20 procent i Trelleborgs hamn

Trelleborgs Hamn som bygger ut och utvecklar hamnen i ett högt tempo har också haft en mycket positiv utveckling avseende volymer när vi summerar första halvåret 2021.

Skandinaviens största roro-hamn kan se ökade volymer inom alla segment när vi jämför 2021 års tal gentemot 2020 och inom flera segment är det extrema tal.

När det gäller lastbilar och trailers konstaterar Trelleborgs Hamn AB att man har hanterat 456 000 st vilket är drygt 77 000 fler än föregående år och det motsvarar en ökning med 20,4 procent.

Deras bedömning är att ökningarna som sker över alla våra fyra destinationer beror på många olika faktorer med bland annat ökad e-handel och bygghandel som några av orsakerna, tillsammans med att hamnbolaget och rederierna har ett än bättre kunderbjudande med det som man säger är ”Europas bästa RoRo-hamn” som bas.

I den konventionella järnvägstrafiken har Trelleborgs Hamn hanterat 14 800 vagnar vilket är en ökning med 53,1 procent och i den intermodala trafiken (kombination av trafikslagen sjö, järnväg och väg) så fortsätter den starka utvecklingen sedan 2020 och man har hanterat 17 600 enheter, vilket motsvarar en ökning med 47,4 procent gentemot 2020.

Även personbilstrafiken börjar komma tillbaka i takt med att restriktionerna lättar. Trelleborgs Hamn redovisar positiva tal även för passagerare och personbilstrafiken, med en ökning på cirka åtta procent inom båda segmenten och dessa tal spår man kommer att bli avsevärt högre när det tredje kvartalet summeras eftersom bokningsläget hos rederierna är på en avsevärt högre nivå än under 2020.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-08 14:30
Kategori: Okategoriserade
Taggar: Fartygstrafik Företagsnyheter Hamnar Trelleborgs Hamn