Mikael Tervaniemi är verksamhetschef i Rasta. "Det gäller att agera direkt när man får indikationer på felanvändning av rastplatser", säger han. Foto: Rasta

Trafikverket agerar på rastplats Glumslöv

Mikael Tervaniemi, Rasta: ”Man måste agera direkt”

Åkerier som använder rastplatsen som avställningsplats för trailers har blivit vardag på rastplats Glumslöv norr om Landskrona. Nu vidtar Trafikverket åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Glumslöv tillhör inte Rasta, men Mikael Tervaniemi, verksamhetschef på Rasta, säger att man måste agera direkt när en rastplats felanvänds.


Det har under flera år varit en besvärlig parkeringssituation för yrkesförare när de velat hålla rast på OKQ8:as rastplats Glumslöv söder om Helsingborg. Vi har tidigare varit i kontakt med personal på platsen och frågat om de upplevde det som ett problem att lastbilsparkeringen användes som en form av utlandsterminal av ett par stora transportörer från Baltikum.

Svaret vi fick var att det inte fanns några problem, ett svar som gick stick i stäv med hur de yrkesförare som kontaktade oss upplevde det.

När det gäller rastplats Glumslöv, är det Trafikverket som har ansvaret och man har nu konstaterat att lastbilsparkeringen används på ett felaktigt sätt. Beteendet på rastplatsen hindrar de som har behov från att pausa och riskerar därmed att påverka trafiksäkerheten. För att komma tillrätta med problemet ska Trafikverket nu göra flera ändringar på plats. Delar av dem är en del av det regeringsuppdrag som Trafikverket fått för att höja säkerheten på uppställningsplatser runt om i landet.

Louise Linderoth, åtgärdsplanerare på Trafikverket.
– Vi kommer att rita nya parkeringslinjer på rastplatsen för att förtydliga vad som gäller och vi håller på att se över de parkeringsbestämmelser som gäller på platsen för att på så sätt förhindra att man ställer upp sina fordon under längre perioder. Vi ser också över möjligheten att ha någon form av kameraöverbevakning på platsen, och just den insatsen är en del av det nationella pilotprojektet, säger hon.

Arbetet innebär att lastbilsparkeringen delvis kommer att hållas stängd 1-6 juni. Däremot kommer verksamheterna vara tillgängliga och både personbilar och tunga fordon kommer kunna tanka och köra in och ut på platsen.

OKQ8 i Glumslöv ingår inte i Rastas portfölj, men vi har tidigare berättat om att exempelvis Rastas anläggning i Håby, Munkedal, haft problem med så kallade rullande däckverkstäder. Rasta agerade och idag är det inte längre ett problem. Vi frågar verksamhetschef Mikael Tervaniemi vad det är som gör att deras rastplatser för tunga fordon inte har samma problem som vi ser i Glumslöv.

Det första han tar upp är att man har bemanning dygnet runt.
– Vi har personal som även nattetid går runt och tar betalt för parkering och vi upplever att våra insatser gör det oattraktivt att bedriva terminalverksamhet på våra rastplatser, säger Mikael Tervaniemi.

Det är också viktigt att agera direkt när man ser tecken på att en aktör försöker felanvända en rastplats.
– Jag har även blivit erbjuden av en utländsk aktör att skriva avtal med dem och fakturera dem för att de ville använda vår parkering för uppställning och annan verksamhet, något jag naturligtvis tackade nej till, avrundar Mikael Tervaniemi som pekar på att det finns en generell brist på rastplatser för tunga fordon i landet.