Rasta sätter ner foten mot de mobila verkstäderna. - Sådant får absolut inte ske på Rastas mark, säger Mikael Tervaniemi, driftschef i Rastakoncernen.Fotograf: Torkild Nørgaard Jensen, arkivbild

Inga fler mobila däckverkstäder hos Rasta

Tervaniemi: "Ska inte få förekomma"

Verksamheten som pågår på Rasta Groups enheter, ska vara Rastas egna. Vare sig slangning av diesel eller däckverkstäder ska bedrivas på deras mark. Oegentligheter vill de få kännedom om direkt när sådana sker.

Mikael Tervaniemi är driftschef i Rastakoncernen och han är tydlig med att de tar avstånd från den typ av aktivitet vi rapporterat om i Håby. Det ska i sammanhanget tilläggas att det efter vår intervju med Tervaniemi framgick att den misstänkta ”fultankningen” som dokumenterats på den aktuella Rastaanläggningen egentligen handlade om starthjälp.
– Oavsett om det är utländska eller svenska fordon som slangar diesel eller bedriver däckverkstad såsom det vittnats om, tar vi kraftigt avstånd från det, säger han. Sådant får absolut inte ske på Rastas mark och inte heller på andra platser som exempelvis rastplatser och industritomter.

Han berättar att Rasta har 25 enheter idag och att de oftast själva äger marken där, ibland delas ägandet med bensinbolaget. Det finns mycket hårda lagar och regler som kringgärdar den här typen av verksamhet och dessa säger han måste helt enkelt följas.
– Slangas det diesel mellan lastbilar på parkeringen, sker det utan vår vetskap och det får helt enkelt inte förekomma, understryker han.

Rasta Håby är bemannat dygnet runt av Rastas personal och med tanke på det stora antalet lastbilar som tar sina vilor där, sker det få incidenter, säger han.
– Målsättningen är att ha en nolltolerans och jag har stort förtroende för bemanningen på platsen, säger han.

Han är emellertid besviken över att om någon ser något skumt och som nu även tar bilder på det, istället för att direkt ta kontakt med personalen på plats, väljer att lägga ut det på sociala medier eller ta kontakt med pressen.
– Vi är ju på plats dygnet runt så det finns alltid någon som kan ta emot information och även direkt kan agera, säger han. Ge oss informationen direkt när det händer så vi inte behöver ta servicetid från våra kunder för att istället, i efterhand, behöva agera detektiver för att ta reda på vad som hänt flera dagar tidigare.

Såväl stationens ansvariga och dess personal är, helt i enlighet med lagen, utbildade i att ta hand om läckage och liknande händelser. De blundar inte för något, säger han och med cirka 3 500 besökare på platsen varje dag, tar de tacksamt emot tips och information.

All verksamhet som sker på området ska vara den Rasta står för. Gäller det även den årligen återkommande däckverkstadens verksamhet då utländska ekipage på er parkering under flera dagar byter till vinterdäck?
– Däckverkstaden kom till min kännedom för sent och jag förstod först inte vidden av det då jag fick det framlagt för mig som att det var endast ett par bilar det handlade om, säger han. Men det var ju mycket mer än så och den verksamheten ska inte få förekomma på Rasta Håby eller någon av våra andra enheter.

Detta betyder således att yrkesförare på Rastas enheter framledes inte behöver störas av smattrande däckbyten eller att andra oegentligheter kan passera obemärkta?
– Som jag sade: misstänker man något vill vi gärna att de tar kontakt direkt med personalen på plats och det går också bra att kontakta Rastakoncernen. I grund och botten handlar det om att vi vill erbjuda en trygg och säker miljö med tillräckliga faciliteter för våra yrkeschaufförer, avrundar Mikael Tervaniemi.

Om artikeln

Publicerad: 2018-01-23 16:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Fultankning Mobil däckverkstad Parkeringsplatser Rasta