Sveriges bästa elever korade i Transportföretagens yrkesprov

Svante Backfält från Nobelgymnasiet i Karlskoga, Alexander Bergkvist från Vansbro Utbildningscenter i Vansbro och Mats Fransson från Törnströmska Gymnasiet i Karlskrona, skrev Sverige-bäst på Transportföretagens yrkesprov. De skrev högsta poäng i sina respektive tävlingsgrenar maskinteknik, personbilsteknik och i lastbilsteknik av 1600 elever från hela landet. Grattis!


Mellan den 12 april och den 24 maj har över 1 600 elever från 100-talet gymnasieskolor runtom i deltagit i Transportföretagens yrkesprov och diagnosprov. Yrkesprovet omfattar de fyra grenarna: bilskadereparation, maskinteknik, lastbilsteknik och personbilsteknik och riktar sig till elever på fordons- och transportprogrammet i årskurs 3. Diagnosprovet riktar sig till årskurs 2 och är ett förberedande prov inför sista examensåret.

Syftet med yrkesprovet är att stärka och mäta elevernas kunskaper för en bättre matchning med företagens behov och för att spetsa utbildningarna så att de är aktuella och attraktiva medan syftet med diagnosprovet är att kunna anpassa sista året och fokusera på lokala utmaningar.

Motorbranschen befinner sig mitt i det stora teknikskiftet med digitalisering och automatisering. En viktig uppgift är därför att berätta om den hållbara utveckling branschen befinner sig i. En omställning som innebär större variation inom branschens olika yrken, nya typer av arbetsuppgifter, datorisering och färre tunga moment, som också kan bidra till att fler kvinnor upptäcker branschens yrken.

Yrkesprovet omfattar avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. Eleverna får svara på 8 eller 11 moduler, beroende på inriktning. Varje modul består av 12 flervalsfrågor. Det är enbart fordonstekniska frågor. I år skrev 1230 elever yrkesprovet, medan 376 elever deltog i diagnosprovet, från 100-talet gymnasieskolor. Genom att delta i yrkesprovet erhåller eleverna ett intyg som visar vilka moduler som eleven har klarat samt vilka moduler som yrkesprovet innehåller.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-01 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Teknik Transport Transportföretagen Yrkesprov