Sanktionsavgifter och böter rullade in på fullbelagd kontrollplats

Västerås yrkestrafikgrupp ligger inte på latsidan. Några i gruppen tillbringade vecka 23 i Stockholm där de i samverkan med Region Stockholm framgångsrikt utförde bland annat cabotagekontroller. Efter den insatsen blev det dags att åter slå upp portarna på ”hemmaplan”, i Karleby i Västerås.
Det dröjde inte länge innan kontrollplatsen fylldes av kvarhållna fordon.

En svensk dragbil med danskt linkekipage som kör för en stor dansk speditör, ertappas med felaktiga uppgifter i färdskrivaren. Det leder till att släpet får lämnas kvar under tiden dragbilen uppsöker en verkstad som kan göra en godkänd färdskrivarbesiktning innan färden kan fortsätta.

Dessvärre har verkstaden inte tid under kvällen varför ekipaget blir kvar tills dagen efter.

Därefter tas ett finskt ekipage in. För den unge finske föraren blir besöket på Karleby kostsamt. Brister i kör- och vilotiderna ger en sanktionsavgift på 18 500 kronor för överträdelserna gjorda utomlands samt böter för dem gjorda i Sverige på 10 000 kronor.
– Det högsta belopp vi kan ta ut av en förare är 10 000 kronor, även när det gäller sanktionsavgifter, så det slutade totalt på 20 000 kronor tillsammans med böterna, säger bilinspektör Roger Ogemar.


Sanktionsavgiften betalas
på plats, men ekipaget blir ändå klampat för att föraren ska ta ut en reducerad veckovila på minst 24 timmar.
– Föraren var inte helt nöjd då han missade både färjan och leveranstiden i norra Finland, vilket skulle innebära ytterligare böter för företaget då leveranstiden inte kunde hållas, säger Roger Ogemar.

Ytterligare ett ekipage tas in under kvällen som även det blir klampat till dagen efter innan sanktionsavgiften på 20 000 kan betalas. Sanktionsavgiften kommer av att föraren har tillbringat sin ordinarie veckovila i lastbilshytten.

Pengarna betalas under förmiddagen och därefter kunde färden fortsätta.
– Det är förvånansvärt hur många som vill ”campa” på en kontrollplats, avrundar Roger Ogemar, väl medveten om att gästerna säkert hade föredragit en annan (billigare) plats.

Bilinspektörerna har av förklarliga skäl väl inövade kunskaper i att montera klampar. Det är inga långa stunder utrustningen behöver ligga oanvänd.
Bilinspektörerna har av förklarliga skäl väl inövade kunskaper i att montera klampar. Det är inga långa stunder utrustningen behöver ligga oanvänd.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-22 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Kör- och vilotider Trafikpolisen Trafiksäkerhet Västerås