Åkeriägaren Kaj Johansson och juristen Tommy Pilarp gästar En Riktig Chaufförspodd. Foto: Göran Rosengren

PODD: Därför friades DSV från brott mot beställaransvaret

Ett luddigt EU-direktiv i kombination med avsaknad av tillämpningsföreskrifter i Sverige har bäddat för oordning och oreda i vägtransportbranschen, stick i stäv med ministrarnas uttalade mål att skapa ordning och reda. Den friande hovrättsdomen mot DSV Road AB, som misstänktes för brott mot beställaransvaret, är ett exempel på vad som sker när politik och lagstiftning inte går hand i hand.

Lyssna nu:

I det här avsnittet tar vi avstamp i den friande hovrättsdomen mot DSV gällande misstänkt brott mot beställaransvaret. Vi diskuterar allt från ”lagligt” cabotage och utstationering till varför konkurrenssituationen ser ut som den gör för svensk åkerinäring.

Jurist Tommy Pilarp menar att våra politiker talar med kluven tunga. Till exempel i frågan om ”time out” för att under en period förbjuda cabotagetransporter i Sverige.

Anders Ygeman (S) talade bland annat inför valet 2014 om att en time out mycket väl skulle kunna vara ett alternativ. Varför har Sverige inte utnyttjat den möjligheten?
– Därför att Sverige vet mycket väl att det inte går, säger Tommy Pilarp som i poddavsnittet utvecklar hur ett time out-förfarande ska gå till.

– Ygeman vet att det här inte går att genomföra. Ändå går man ut på något sätt lurar den svenska åkerinäringen

I podden kommer vi även in på åkeriorganisationernas betydelse för en fungerande vägtransportbransch.
– Åkeriorganisationerna i Sverige är inte så aktiva som jag tycker att de skulle vara, säger åkeriägaren Kaj Johansson från Älmhult, som har valt att gå ur Sveriges Åkeriföretag av just den anledningen.
– Det är inte lönt att stödja de organisationer som ändå inte gör något för mig, tillägger han.


Även Tommy Pilarp är
kritisk till de svenska åkeriorganisationernas insatser för åkerinäringen. Det är inte ofta man ser dem i Bryssel, säger han.
– Och är man där så pratar man med parlamentarikerna, men det är ju inte de som fattar besluten. Den man ska prata med är EU-tjänstemannen som har det vita pappret där det ska skrivas saker och ting. Det är där man måste komma in, förklarar Pilarp.

Han tillägger att många andra medlemsländer har en aktiv representation, men inte Sverige.
Sverige märks alltså inte i diskussionen?
– Nej, svarar Tommy Pilarp kort.

Lyssna på ”En Riktig Chaufförspodd”. Prenumerera på podden – och på tidningen Proffs – så hjälper du oss att göra fler intressanta avsnitt.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-10 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: En Riktig Chaufförspodd Kaj Johansson Podd Rättsfall Tommy Pilarp