Ny paket- och postterminal i Norrköping

I takt med ökande paketvolymer behöver Postnord utöka sin verksamhet i Norrköping med en ny terminal. Idag ligger Postnords lokaler vid Norra Promenaden i Norrköping. Behovet att utöka verksamheten sammanfaller med att godsbangården flyttas och framtida stadsutveckling påverkar dagens förutsättningar för post och paket-utdelning. Därför vill Postnord nu förvärva mark för att uppföra en ny modern anläggning på Händelö.


I takt med att paketvolymerna växer behöver Postnord utöka terminalnätet i Sverige. Under de senaste åren har terminaler i Växjö, Örebro och Helsingborg etablerats. Nu är Norrköping näst på tur att få en toppmodern terminal som kan förse området med effektiv pakethantering och distribution. Terminalen planeras att stå klar under slutet av 2023 och kan komma att generera cirka 150 nya jobbtillfällen.

Terminalen kommer att byggas på Händelö i Norrköping och markområdet omfattar 109 000 m² och består av fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2. Ambitionen är att byggnaden ska miljöcertfieras och terminalen kommer att hantera paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Postnord har redan idag en större distributionsverksamhet vid Norra Promenaden samt driver flertalet tredjepartslager.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-09 11:35
Kategori: Nyheter
Taggar: E-handel Norrköping Paket PostNord Terminal