M Sverige: ”Tänk på att inte utsätta vägarbetarna för risker”

Många underhållsarbeten utförs som bekant på de svenska vägarna under sommaren. Riksförbundet M Sverige har sammanställt en lista över de vägarbeten som påverkar trafiken mest under semestertiden.

M Sverige uppmanar trafikanterna att köra försiktigt och följa hastighetsbegränsningarna när du passerar vägarbeten. Detta kan inte påtalas tillräckligt ofta – och tydligt.
– Tänk på att inte utsätta vägarbetarna för risker. Påbörja resan i god tid eftersom köer vid vägarbeten kan bidra till att restiden blir längre än vanligt, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige.

M Sveriges lista över sommaren vägarbeten:

NORRA SVERIGE

E45 Stormyrheden–Moskosel
Åtgärd: Beläggningsarbeten

Väg 395 Vittangi–Anttis
Åtgärder: Förstärkning, beläggning, broarbeten

Väg 97 Notviken–Sävast
Åtgärder: Mötesfri väg Södra Sunderbyn–Sävast. Beläggning Notviken–Södra Sunderbyn.

Väg 364 Flurkmark–Botsmark
Åtgärd: Beläggningsarbeten.

Väg 363 Västerslätt–Tavelsjö/Sand
Åtgärd: Beläggningsarbeten.

E4 Nydala–Sävar–Lillåbron–Gumboda
Åtgärd: Beläggningsarbeten och ombyggnation.


MELLERSTA SVERIGE

E4 Torsboda (Timrå)–Fröland (Härnösand)
Åtgärd: Beläggning.

E14 Pilgrimstad–Brunflo
Åtgärd: Beläggning.

E14 Gävle–Hudiksvall
Åtgärd: Beläggning. Hela sträckan

E14 Enånger–Hudiksvall.
Åtgärd: Beläggning på delar av sträckan Gävle–Enånger.

Väg 83 Skansen–Kilsveden
Åtgärd: Beläggning.

Väg 70 Hedemora–Säter
Åtgärd: Beläggning.

E45 Strömsundsbron
Åtgärd: Byte hängkablar.


STOCKHOLM

E18 Trafikplats Arninge och 500 meter i varje riktning.
Åtgärd: Nya busshållplatser vid E18 och en gångbro över motorvägen som binder samman Roslagsbanan med buss och andra resesätt.

E18 Stocksund–Arninge
Åtgärd: Kollektivkörfälten breddas och förbättras på E18, sträckan Stocksund–Arninge.
ITS-system (intelligent transportsystem) med nya portaler byggs också längs sträckan. Systemet varnar för köbildning eller långsam trafik och finns redan på flera av Stockholms infartsleder.

Väg 222 Trafikplats Skuru–Trafikplats Björknäs
Åtgärd: Ny bro över Skurusundet på väg 222. När den är klar, hösten 2022, byggs den befintliga Skurubron om till lokalväg och gång- och cykelväg.

Väg 261 Ekerövägen
Åtgärd: Nytt kollektivkörfält Nockeby–Tappström i riktning mot Ekerö.

Väg 265 Häggvikstunneln, Norrortsleden
Åtgärd: Stora underhållsåtgärder. Nya brofogar och gjutningsarbeten.


ÖSTRA SVERIGE

E4 Trafikplats Björklinge–trafikplats Fullerö (trafikplats 188–190)
Åtgärd: Beläggningsarbete.

Väg 35 Björkåkla–Sandtorpet (Linköping–Åtvidaberg)
Åtgärd: Ombyggnation till mötesfri landsväg.

Väg 56 Kvicksund–Västjädra (Eskilstuna–Västerås)
Åtgärd: Ombyggnation till mötesfri landsväg.

E4 Sille–Trafikplats Påljungshage, Nyköping
Åtgärd: Beläggningsarbete. Ny asfalt på vänster körfält i södergående riktning.

E20 Kjula–Hallmyra
Åtgärd: Beläggningsarbete.Ny asfalt på höger körfält i båda riktningarna samt på ramperna vid trafikplats Lunda och trafikplats Biskopskvarn.


VÄSTRA SVERIGE

E45, E6, E20 Götatunneln, Älvsborgsbron, Centralenområdet m.fl.
Åtgärd: Flertalet stora arbeten.

E6, väg 40 östergående Kallebäcksmotet
Åtgärd: Stopp för sprängningar varje vardag ca 11.20–11.40.

E6 Himle–Varberg
Åtgärd: Brounderhåll.

E6 Håby–Gläborg
Åtgärd: Beläggningsarbete.

E20 Göteborg–Götene
Åtgärd: Kapacitetshöjande åtgärder.


SÖDRA SVERIGE

E4 Ljungby–Toftanäs
Åtgärd: Bygga ut till motorväg.

E4 Genom Jönköping
Åtgärd: Nytt körfält.

E6 Båstad–Ängelholm
Åtgärd: Ny ekodukt och andra faunaåtgärder längs E6.

Väg 25 Boasjön–Annerstad
Åtgärd: Bredda vägen, mötesseparera och nya viltstängsel.

Väg 13 Förbi Assmåsa
Åtgärd: Bygga om vägen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 23 Huseby–Marklanda
Åtgärd: Bredda vägen, mötesseparera och nya viltstängsel.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-15 12:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö M Sverige Trafiksäkerhet Vägarbeten