Tekniskt körförbud på rumänskt trailerekipage

Den 19 april ser bilinspektörerna Daniel Ferm och Oscar Davidsson ett rumänskt trailerekipage som visar tecken på att inte vara särskilt välskött. De beslutar sig för att titta närmare på ekipaget och tar med sig det in på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Ett bra beslut ska det visa sig.


Ekipaget är lastat med 10 ton och Daniel berättar för oss att de fann allvarliga brister.
– Andra axelns bromsar på släpet var bortkopplade med hjälp av buntband och båda bromsskivorna hade separerat, säger Daniel.
Huruvida föraren kände till felet kan vi inte veta, men det blir klampning och tekniskt körförbud på plats utan tidsbegränsning. Felet måste alltså åtgärdas för att klampningen ska hävas.

Åkeriet ville först att föraren skulle få köra till Rumänien för reparation hemma på åkeriet, men när det inte gick ville de ta ekipaget till en verkstad de använder i Alvesta, men inte heller det gick för sig.
– Fel av den här arten är verkligt trafikfarliga och med undermåliga bromsar förlängs bromssträckan vilket i värsta fall kan leda till att det sker en allvarlig olycka, säger Daniel Ferm.

Vi frågar hur vanligt det är att ekipage är i så dåligt skick. Daniel och hans kollega Oscar har börjat arbeta som fullvärdiga bilinspektörer i Helsingborg i december förra året och menar att det är mycket de ännu inte har sett.
– Men hittills är detta det värsta vi sett relaterat till bromsar, säger Daniel.

Att det händer att något går sönder och en provisorisk lösning görs för att man ska komma till närmaste verkstad förekommer, men Daniel menar att detta inte var något som skett nyligen.
– Där bromsskivorna separerat hade det börjat rosta, så det kan inte ses som en provisorisk nödlösning, säger han.

Vi erfar att utländska fordon inte alltid återvänder till hemländerna för service och reparation, eller till någon riktig verkstad alls. Hur vanligt det är, vet inte Daniel.
– Men jag kan säga att jag flera gånger har kontrollerat fordon där ett antal olika felkoder finns på displayen och påminnelser om service som skulle gjorts för länge sedan, säger han.
Vare sig åkeriet eller chauffören i det aktuella fallet, kan bistå med något senaste besiktningsprotokoll.

Ekipaget lotsas till närmaste verkstad i Helsingborg och senare under dagen skickas bilder från verkstaden som visar att felen är åtgärdade varpå ekipaget åter kan rulla iväg.

 

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-20 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Klampning Polisen Tekniskt körförbud Undermåliga Bromsar