Misstänkt otillåtet cabotage med ett drivaxeltryck på 17 340 kilo kostade totalt 81 600 kronor. Misstänkt otillåtet cabotage med ett drivaxeltryck på 17 340 kilo kostade totalt 81 600 kronor.

Fick betala 81 600 för överlast och otillåtet cabotage

Måndagen den 29 mars vinkar trafikpolisen i Göteborg bland annat in två överlastade ekipage till kontrollplatsen i Arendal. I båda fallen var ekipagen tämligen självmarkerande och att det handlade om överlaster stod troligtvis klart för polisen långt innan de rullades upp på vågplattan.Ett av ärendena handlar om ett svenskt maskintrailer-ekipage. Ekipaget är brett och har med sig en varningsbil. Innan trafikpolis Jörgen Carlsson och hans kollega Richard Nilsson ska väga ekipaget, frågar de föraren av varningsbilen om det finns någon dispens för transporten.
– Han säger nej och tillägger att det inte är en dispenstransport så när Richard väger ekipaget räknar han utifrån grundreglerna vad ekipaget får väga, säger Jörgen Carlsson.

När de sedan talar med föraren, visar det sig visst vara en dispenstransport avseende vikterna. Föraren har även dispenshandlingar från Trafikverket.
– Men inte i fysisk form utan endast i telefonen. Det är inte okej eftersom handlingarna ska kunna överlämnas. Nu fick han mejla dem till mig, säger Jörgen Carlsson.

Förutom att varningsbilens förare inte har en aning om vad det var för sorts transport, överskrids även vikterna i dispensen.
– Dessutom fick ekipaget inte köras i Göteborgs kommun mellan klockan 15.30 och 19.00. Vi stoppar honom 18.40, säger Jörgen Carlsson.

Vikterna rapporteras nu enligt grundreglerna för vikter på väg. Om dispensen uppfyllts, men vikten varit högre, hade man rapporterat för den överskridna vikten enligt dispensen.

Totalt landar de överskridna vikterna på en överlastavgift om 13 000 kronor att betala.

Innan de kunde köra vidare måste vikten omplaceras, något som kunde göras på plats genom att flytta lasten samt flytta dragplattan på dragbilen.


I det andra fallet handlade
det om en polsk dragbil vars drivaxel verkligen fick bekänna färg.
– Den vägdes in på 17 340 kilo, berättar trafikpolis Kjell Andersson inledningsvis.

Redan när Kjell får syn på ekipaget misstänkte han att det handlade om en överlast.
– Den såg tung ut när den rullade fram på Arendalsvägen.

Att chauffören initialt inte reagerade på att vikterna kunde bli fel kan kanske förklaras med att godset på trailern enligt fraktsedeln vägde cirka 24 ton. Det borde alltså gå att transportera med en tvåaxlig dragbil. Om det inte vore för att…
– Allt gods hade lastats längst fram i trailern, förklarar Kjell.

Kjell kommer in på debatten om tvåaxliga dragbilar.
– Här i Göteborg har vi oftast inga problem med att den typen av fordon inte tar sig fram i snö och halka. Vårt problem är just det vi diskuterar nu – överlaster. Transporter som skulle ha körts med treaxliga dragbilar läggs ofta på tvåaxliga och därför blir det så här illa, menar Kjell Andersson.

Chaufförer som passerade kontrollplatsen noterade det tunga Vos-ekipaget som klampats. Foto: Freddy Welle

Överlastavgift och böter för den aktuella transporten landar på totalt 41 600 kronor. Men det fanns mer som skulle komma att kosta pengar.
– Dokumentationsbrister gjorde att vi misstänker att det även handlade om ett otillåtet cabotage, tillägger Kjell Andersson.

Slutsumman sköt därmed i höjden och hamnade på 81 600 kronor och när ”pengafrågan” var löst kunde transporten fortsätta med en laglig, treaxlig dragbil.

Vos Logistics bekräftar att det fanns brister i dokumenten som ledde till att den i övrigt korrekta kombitransporten blev ett misstänkt otillåtet cabotage.
– Det är vårt ansvar att dokumenten är korrekt ifyllda. Denna gång brast det och vi får se över rutinerna, säger de.

Trailern hämtades lastad i Belgien och överlasten borde ha noterats redan där. Tillsammans med kunden har man nu inlett en granskning. När trailern hämtades i Göteborg efter kontorstid, noterade föraren att det var för tungt
– Trycket av att leverera till kunden i tid jämte att det var ett kort avstånd till destinationen, gjorde att ett dåligt beslut fattades. Intentionerna var goda, men det var fortfarande ett dåligt beslut, säger Vos Logistics.

Händelsen har lett till att Vos Logistics involverat kvalitetsavdelningen som ska granska processen för att implementera kontroller som är mindre beroende av den mänskliga faktorn.
– Vi har även gett våra team förnyade instruktioner och påmint dem om att det finns ingen tolerans för dylikt. Det kommer att ge snabb effekt och förhindra att det sker igen, avrundar Vos Logistics.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-02 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Överlast Trafiksäkerhet Transportfusket Vos