Frode Laursens ägare lämnar över ledarposten

Nu vd för Frode Laursen

Logistik- och transportspecialisten Frode Laursens ägare sedan många år, Thorkil Andersen, lämnar sin roll den 1 april. Ny vd blir Thomas Corneliussen. Verksamheten kommer också att omorganiseras för att sätta ännu större fokus på kundsamarbeten.


Thorkil Andersen, 64, blir ny styrelseordförande i Frode Laursen A/S den 1 april 2021. Han lämnar sin roll som vd på samma dag, en position som han har haft sedan 1988.

Ny vd blir Thomas Mølschow Corneliussen, 55. Corneliussen är diplomerad inom logistik, har en omfattande erfarenhet från branschen i Danmark och andra länder och är sedan fyra år en del av Frode Laursens ledningsgrupp. Innan det var han vd för Skanol A/S i tolv år, ett företag som Frode Laursen-gruppen är delägare i.

Thorkil Andersen säger att valet av Thomas Corneliussen innebär att vi fortsätter med det fokus som vi har betonat de senaste åren, särskilt i fråga om kunder, att stärka organisationen och den gröna omställningen.

Man tar även tillfället i akt att anpassa organisationen för att fokusera ännu mer på hur de jobbar nära med sina kunder.
– Valet säkerställer också kontinuitet för vår personal eftersom Thomas har stor kännedom om verksamheten och dess värderingar. Frode Laursen har varit en mycket stor del av mitt liv och kommer att fortsätta vara det. Nu får jag en annan roll som styrelseordförande, och jag ser fram emot att följa Frode Laursen med lite mer avstånd, men samtidigt vara en del av dess strategiska utveckling, säger han.

Thomas Corneliussen ser också fram emot sin nya roll och konstaterar att det inte är lätt att ta över efter en så framgångsrik vd.

Styrelsen i Frode Laursen A/S arbetar vidare som förut, förutom att Thorkil Andersen tar över som styrelseordförande efter Kim Frimer, som fortsätter som styrelseledamot. Frimer fortsätter som styrelseordförande i moderbolaget TA Logistics A/S, där Annie Thomsen också är styrelseledamot.

Thorkil Andersen kommer att fokusera på utveckling och strategisk support för de verksamheter som hamnar under TA Logistics A/S:
– Frode Laursen A/S
– Skanol A/S
– Agri-Norcold A/S
– In-Store A/S
– Utveckling av logistikfastigheter för användning utanför gruppen
– Investeringar i transport- och logistikföretag och relaterade verksamheter

Ägarstrukturen i alla gruppens företag förblir oförändrad, vilket innebär att verksamheten hålls inom familjen och i danska händer.

 Ny vd för Frode Laursen blir Thomas Corneliussen.
Ny vd för Frode Laursen blir Thomas Corneliussen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-23 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Frode Laursen transporter Vd