Elektrifieringspakt vill halvera CO2-utsläppen i Stockholm

Den nya Elektrifieringspakten samlade torsdag den 25 mars över 500 deltagare i en digital startkonferens för Elektrifieringspakten där Stockholms stad, Ellevio, Scania och Volkswagen ingår. Starten av Elektrifieringspakten markerar ett viktigt avstamp i arbetet för att stockholmarna ska kunna förlita sig helt på elektrifierade gods- och persontransporter.


Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Stockholm. Om transportsektorn blir elektrifierad, innebär det ett stort steg mot en fossilfri stad och dessutom bättre luftkvalitet och minskade bullerstörningar.

Elektrifieringspakten, som omfattar större delen av stadens förvaltningar och bolag, syftar till att tillsammans med näringslivet och andra nyckelaktörer snabba på omställningen till en elektrifierad transportsektor fram till år 2030.

Johan Lindehag, vd, Ellevio, säger att det är bråttom med att nå klimatmålen och eftersom vägen dit går via elektrifiering, har elnäten hamnat i centrum för klimatomställningen och samhällsutvecklingen.
– Det krävs helt enkelt robust infrastruktur för distribution av el och tillgängliga laddmöjligheter. Men ingen av oss klarar ensam omställningen av transportsektorn – det blir bara verklighet om vi spelar lagspel. Elektrifieringspakten kan bli ett av våra viktigaste verktyg, säger han.

Elektrifieringspakten har konkreta mål.
– Med elpaktskonferensen tar vi fram konkreta mål och en utrullningsplan för elektrifieringen av tunga transporter i Stockholm. Denna skapar tydlighet, pekar ut riktning och ambition samt möjliggör en löpande uppföljning, säger David Källsäter, vd Scania Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-25 14:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Ellevio Miljöpartiet Moderaterna Scania Stockholms stad Volkswagen Personbiolar