Foto: Genre

Digitalisering av TIR

En fullständig digitalisering av FN:s TIR-konvention, den så kallade eTIR, träder i kraft den 25 maj 2021. Det kommer även att underlätta gränspassagen mellan Storbritannien och övriga EU-länder.


TIR är det enda globala tulltransitsystemet som tillhandahåller sömlös handel och säkra transporter av varor över gränserna. Regelverket för en fullständig digitalisering av TIR-konventionen träder i kraft den 25 maj 2021.

eTIR kommer således att bli verklighet och öppna nya tillämpningsområden för TIR-systemet, särskilt inom intermodala transporter, läser vi i Transport News.

Umberto de Pretto, IRU: s generalsekreterare sade: ”TIR-systemet, som används av över 34 000 transport- och logistikföretag, minskar redan gränsöverskridande transporttid med upp till 80 procent och kostnader med upp till 38 procent. eTIR kommer att säkerställa att TIR-systemet är väl fungerande till förmån för alla tullförvaltningar och transportörer som använder det.”

Han tillägger att detta kommer att göra TIR-systemet mer konkurrenskraftigt och effektivt eftersom alla berörda tullmyndigheter kommer att informeras i förväg, elektroniskt, på några sekunder, om att en kommande TIR-deklaration är på gång.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-12 11:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Brexit Gränsöverskridande IRU TIR Transitsystem Transport tull