Chaufförens missnöje yttrade sig i "arga lappar" på trailerns kapell.

Cabotageförare tapetserade trailern med ”arga lappar”

Ska man skratta eller gråta? Chauffören från Lettland visade tydligt sitt missnöje efter att Helsingborgspolisen beslutat om att klampa hans ekipage, i avvaktan på att åkeriet skulle göra rätt för sig efter att ha kört misstänkt, otillåtet cabotage. Synpunkterna som föraren hade, tog sig uttryck i en ”protestaktion” utanför polishuset, där hans dragbil ställts upp samt hindrats från fortsatt färd med hjälp av hjullås.När Proffs under tisdagen den här veckan besöker trafikpolisen i Helsingborg, klampas en dragbil eftersom föraren inte hållit någon veckovila. Men han skulle inte bli ensam om att klampas. Ytterligare ett ekipage pryddes med det gula hjullåset. Och i det fallet skulle begreppet ”arga lappen” få en ny innebörd.

En lettisk dragbil med estländsk trailer vinkas in av bilinspektör Tommy Berg. Och snart väcks misstankar om att den pågående transporten är en otillåten cabotagetransport.
– Det fanns många brister i dokumentationen, förklarar trafikpolis Lars-Göran Samuelsson.

Kanske kan det uppfattas som ”petigt” när polisen slår ner på att det saknas uppgifter i transporthandlingarna och att det därmed ska kosta transportören 40 000 kronor, men det har sin förklaring.
– Handlingar som uppfyller kraven med allt vad det innebär, som till exempel registreringsnummer, underskrifter och datum, gör att vi kan följa transportarbetet som dragfordonet som vi kontrollerar har utfört. Om uppgifter saknas, betyder det att den möjligheten faller, förklarar Lars-Göran vidare.

Normalt sett respekterar såväl åkeriägaren som chauffören polisens och sedermera även Transportstyrelsens beslut. Men den här gången var det annorlunda.
– Föraren ville inte ringa upp sin åkare och berätta om ärendet. Han sa att åkaren inte hade någon telefon. Han ville inte heller ta emot betalningsinstruktionerna. Det slutade med att vi kastade in instruktionerna i hytten, tog föraren och ekipaget med oss in till polishuset där vi klampade dragbilen, berättar Lars-Göran.

Trafikpolisen avslutar arbetspasset på eftermiddagen. När de kom tillbaka på onsdagen möts de av en ovanlig syn.
– Det satt fullt med lappar fasttejpade på trailerns kapell. På dessa stod olika texter, troligtvis formulerade med hjälp av någon översättningsfunktion, men budskapet var tydligt. Föraren gillar verkligen inte oss, säger Lars-Göran Samuelsson som inte kan låta bli att dra på smilbanden åt det hela.

”Jag glömde att skriva bra för företagets namn”, ”glömde betala”, ”40 000”, ”Mafia” och ”Polispresar” stod det att läsa på trailern. Vad det sista betyder är höljt i dunkel, men högst troligt var inte heller den lappen någon hyllning till trafikpolisen.

(Klicka på bilden för att förstora den.)

Hur vanligt är det att ni blir bemötta på det här sättet av chaufförer som ni kontrollerar?
– Mycket sällan, det händer nästan aldrig, säger Lars-Göran som har många års erfarenhet av trafikpolisyrket.

Men det skulle inte stanna vid ”arga lappar”.
– Även Lettlands ambassad blev inblandad men jag känner inte till i detalj varför. De har kontaktat Polismyndigheten i ärendet, jag vet inte mer än så, berättar trafikpolis Peter Ban som senare, mot alla odds, lyckades få tag i den telefonlöse åkeriägaren.

Åkeriägaren å sin sida beklagade sig över företagets dåliga lönsamhet i ett försök att slippa betala förskottet på sanktionsavgiften.

Klockan 03.30 på torsdagsmorgonen låstes klampen upp. Och någon gång därefter försvann såväl chauffören som ekipaget från Helsingborg. Åkeriet gjorde inte rätt för sig, men helt lottlös blev inte den svenska staten.
– Åkeriet har betalat in 10 000 kronor. De tyckte uppenbarligen att det räckte, säger Lars-Göran Samuelsson.

Det aktuella ärendet är det andra på kort tid där åkerierna inte har betalat förskottet på sanktionsavgiften inom den tid de stått klampade, för att sedan försvinna iväg.
– Tyvärr är det ju så klampningsreglerna ser ut, konstaterar Peter Ban och suckar uppgivet.


Transporten som den
missnöjde föraren utförde hade påbörjats i Asmundtorp i Skåne, inte speciellt långt från Långeberga där han stoppades. Destinationen var Santa Maria i Kungsbacka.

Nils Sjöberg är kommunikationschef på Santa Maria och har den 18 mars ännu ingen kännedom om det inträffade och det som kringgärdar kontrollen.
– Det är oacceptabelt. Det är inte i linje med hur vi upphandlar våra transporter. Sådant agerande stödjer vi naturligtvis inte. Alla våra transporter ska utföras lagligt, är hans direkta kommentar innan han undersöker saken.

Han kommer snart tillbaka med information.
– Jag tog direkt kontakt med TF Freight som är ansvarig för transporten. De hade anlitat en underleverantör som vi inte har upphandlat och därmed inte är godkänd av oss, säger han.
TF Freight har sedan varit i kontakt med det lettiska åkeriet.

Tillsammans med TF Freight ska man undersöka hur det blev fel och därefter säkerställa att det finns rutiner och processer för att detta inte ska upprepas. Kommer åkeriet att få utföra uppdrag med ert gods igen?
– Nej. Tillsammans med TF Freight kommer vi att se till att detta inte upprepas. Sådant här ska inte förekomma bland våra transporter, avrundar Nils Sjöberg.

Fotnot
Att lämna platsen i strid mot polisens uttryckliga order att stanna kvar, även då klampen tagits bort, gör att föraren enligt gängse uppfattning kan ha gjort sig skyldig till ”överträdelse av myndighets bud”. Ett brott som kan ge upp till ett års fängelse.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-19 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Arga lappen Cabotage Klampning Överträdelse av myndighets bud Santa Maria Transportfusket