Miljödeklaration av drivmedel träder i kraft idag

Energimyndighetens föreskrifter om hur drivmedel ska miljödeklareras träder nu i kraft. Senast den 1 oktober ska miljödeklarationen vara på plats på macken, men den kan klistras upp redan i juni så snart Energimyndigheten hunnit granska bränslebolagens rapportering av försäljningen år 2020. Gröna Bilister hoppas att många bolag är tidigt ute.
Chaufförspodden – Exklusivt


Alla som säljer flytande och gasformiga drivmedel blir skyldiga att deklarera drivmedlens klimatpåverkan i livscykelperspektiv, deras råvaror och dessa råvarors ursprungsländer. På större mackar ska miljödeklarationer fästas direkt på pump eller gasdispenser. Om det finns laddstationer på dessa mackar ska elen miljödeklareras.

Per Östborn, sakkunnig på Gröna Bilister, säger att Gröna Bilister har drivit kampanj för miljödeklaration av drivmedel sedan våren 2013 och att de är glada att de nu nästan är i mål.

Redan förra året började Kraftringen och E.ON att miljödeklarera sina drivmedel på frivillig basis. Sverige är först i världen med sådan konsumentinformation. Besläktade varningar för fossila drivmedels påverkan på klimat och hälsa, har nyligen klistrats upp på alla mackar i Cambridge, Massachusettes, USA.

Per Östborn fortsätter.
– Konsumentupplysning kan göra skillnad. Det har vi sett i matbutiken. Vi väljer numera frukt, grönsaker, ägg och andra livsmedel med omsorg tack var ursprungsinformation och hållbarhetsmärkningar, säger han.

Gröna Bilister säger att det nu är det dags att släppa lös konsumentmakten i transportsektorn. Mycket behöver göras. Klimatpåverkan från inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

Om Sverige är först med miljödeklaration av drivmedel, har vi halkat efter många andra länder när det gäller miljödeklaration av fordon, säger Gröna Bilister som har bedrivit kampanj för detta sedan våren 2019. Frågan togs upp i regeringens klimatpolitiska handlingsplan i december samma år, samt i promemorian om förstärkt bonus-malus-beskattning i oktober 2020.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-24 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bonus malus Bränsledeklaration Drivmedel Gröna Bilister Miljö