Inlandstågs nya lastbil, med längre och större kran möjliggör ännu effektivare bärgningar på järnväg.

Inlandstågs nya lastbil redo för uppdrag

För att bättre kunna möta behovet av effektiva bärgningar i händelser av störningar på järnvägen, har Inlandståg köpt in en ny bärgningslastbil. I slutet av december fick den åka ut på sitt första uppdrag.
Chaufförspodden – Exklusivt


I slutet av december köpte Inlandståg AB in en ny bärgningslastbil av modell FH 480 i syfte att användas vid bärgning och vid transporter av eget material samt godsvagnsunderhåll. Inköpet av fordonet skapar förutom bättre arbetsmiljö, även effektivare bärgningsprocesser genom en större och längre kran samt lastväxlare.

I en del fall då det uppstår större urspårningar, krävs kranbilar om det olycksdrabbade fordonet står för långt bort från spåret. Lyftkraften i kranen på lastbilen är 24 tonmeter (lyfter 1260 kg 17 meter ut från lastbilen).

Den 29 december, bara någon vecka efter lastbilens ankomst till lokstallet i Östersund, blev den satt i arbete. Ett tåg hade spårat ur i Storlien, och Inlandståg blev kontaktade av Euromaint som har avtalet mot kunden på den bandelen.

Eftersom det är av största vikt att trafiken så snart som möjligt kan återupptas efter en urspårning, krävs snabba insatser och bra samarbeten. Ett effektivt bärgningsarbete innebär att tågen snabbare kan börja rulla på spåren igen. På plats gjordes bedömningen att fordonet med hjälp av domkrafter kunde lyftas och sedan dras i sidled för att åter hamna på spåret.

Inlandståg är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan AB som erbjuder transport- och logistiklösningar i form av gods-, person- och turisttrafik. Inlandståg skapar kundspecifika, intermodala helhetslösningar. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon, verkstadsarbeten samt utbildningstjänster.

Inlandstågs verkstad ligger i lokstallet i Östersund, strategiskt bra placerad mitt i Järnvägssverige. Därifrån kan teknikerna enkelt ta sig vidare ut i fält. Verkstaden erbjuder även en rad andra tjänster samt materialförsäljning.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-01 14:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Bärgning Bärgningsbil Inlandståg Kranbil Tågstörning