Robert Dahlberg, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare på m4 gruppen.

Bra leverantörssamarbete leder fortare fram till fossilfria verksamheter

Både Modexa och m4-gruppen jobbar med Agenda 2030 och FN:s globala mål. I sin senaste satsning, har m4-gruppen antagit Transportutmaningen 2030 med målet att reducerad koldioxidutsläppen med 70%, men har satt att målet ska uppnås redan till 2024.
Chaufförspodden – Exklusivt


Robert Dahlberg, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare på m4-gruppen.
– Vår största satsning är att utbilda våra säljare i det som har med reduktion av växthusgaser att göra, så att de i sin tur kan inleda en dialog med våra kunder. Med ökad kunskap hos kunderna kan de sedan ställa krav på lägre utsläpp och bättre transportlösningar, säger han.

Han säger att Modexa är ett lysande exempel och är en av deras första kunder som tagit steget att anamma deras mål.
– Efter initiala tester kommer vi från och med september 2020 att tanka merparten av alla fordon för deras räkning med HVO som reducerar koldioxidutsläpp med 90 procent, säger Robert. Dahlberg.

Ann-Kathrin Espelin, Hållbarhetsstrateg på Modexa, säger att en fjärdedel av Modexas fossila utsläpp kommer från deras köpta transporter. Man ser en stor potential i samarbetet med en transportör som erbjuder hållbara lösningar.

Prisfrågan är den största utmaningen då exempelvis HVO har ett högre pris, fortsätter Robert Dahlberg. Att Modexa ändå vill satsa på det tycker han hedrar dem. Att kunder är beredda att ställa krav på sina transportföretag ser han också som en nödvändighet för att de ska ha en chans att nå det tidigarelagda målet till 2024.

Robert Dahlberg avrundar.
– Vi har drygt 200 delägare som själva leder sina företag. Därför är det extra viktigt att kunderna ställer krav för att växla till fossilfria transporter. Generationen som växer upp idag har ett helt annat miljömedvetande och ska man som säljande företag ha något att göra på marknaden framöver, måste man prata om miljöfrågor och våga ställa om, säger han.

Budi 2021

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-10 09:53
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030 Fossilfritt m4 Modexa Omställning Upphandling