Skogsbranschen

Listar alla artiklar taggade med: Skogsbranschen

Sveaskog höjer timmerpriserna i Mellansverige

Sågverken går för högtryck, konjunkturen på marknaden för trävaror är god och Sveaskogs timmerkunder efterfrågar mer råvara. Därför höjer man priset på timmer som köps in från skogsägare i Mellansverige. Prishöjningen är 30-45 kronor per kubikmeter toppmätt och gäller normaltimmer från 18 januari. Kommer detta att gynna timmeråkerierna också?