Strategi för hållbara batterier överlämnad till regeringen

På onsdagen överlämnade Fossilfritt Sverige en nationell strategi för en hållbar batterivärdekedja till regeringen. Strategin visar hur Sverige kan ta en ledande roll i utvecklingen av hållbara batterier och därmed bygga upp en ny exportgren samtidigt som satsningen bidrar till att minska växthusgasutsläppen globalt.Frågan om tillgången till laddstationer och utvecklingen av hållbara batterier är högaktuell nu i takt med att allt fler eldrivna fordon kommer ut på marknaden. Eldrivna lastbilar kräver stor kapacitet och även tillgång till laddstationer på ett sätt som gör det möjligt att lägga upp körningarna på ett effektivt sätt. Fossilt Sverige har nu presenterat en strategi för regeringen.

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
– I de 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som branscherna tagit fram, pekas just batteritillgången ut som en flaskhals. Samtidigt är det en fantastisk möjlighet att skapa exportmöjligheter och arbetstillfällen samtidigt som vi gör global klimatnytta, säger han.

Elektrifieringen av transporterna och många industriprocesser, har skapat en brist på batterier i hela världen. Bara för att täcka det europeiska behovet krävs 20-30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller. Samtidigt måste produktionen vara både miljömässigt och socialt hållbar.

Sverige har unika förutsättningar att leda utvecklingen genom sina naturtillgångar och företag som ligger i framkant när det gäller återvinning av metaller och hållbar gruvdrift, uppbyggnaden av en av Europas största fabriker för battericellsproduktion och framgångsrika fordonstillverkare och energibolag i användarledet.

För att ta till vara denna möjlighet att skapa en ny industrigren, har Fossilfritt Sverige tillsammans med InnoEnergy samlat företag från hela värdekedjan, universitet och miljöorganisationer runt en enhetlig strategi med åtgärder som behöver vidtas av regeringen såväl som näringslivet. De områden som pekas ut som kritiska i strategin är tillgången på rätt kompetens och att en hållbar råvaruförsörjning säkras.

I strategin lämnas därför bland annat följande förslag till regeringen:
1) Regeringen bör avsätta cirka 5 miljarder per år under 10 års tid för att göra en stor nationell satsning på batterikompetens och utbilda 1000 personer per år med batterikompetens från gymnasium, universitet/högskola och forskning.
2) Skapa incitament för bolag som vill utvinna innovationskritiska råmaterial och tillvarata tidigare gruvavfall genom att öppna industriklivet och andra finansiella incitamentssystem för den typen av verksamhet.
3) För att elektrifiera transportsektorn och säkra infrastrukturen för tunga fordon bör staten genom Energimyndigheten och Trafikverket säkerställa att det finns laddplatser vid på- och avlastningsområden, i depåer för laddning över natten och i form av publik snabbladdning längs stora vägar.
4) Utred förutsättningarna för infrastruktur och energiförsörjning så att nyetableringar inom batterivärdekedjan kan ske i närheten av till exempel fordonsindustri och områden med elektrifieringskompetens, exempelvis en ny batterifabrik eller grafitfabrik.

Strategin lämnades över till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) vid ett seminarium där även Peter Carlsson, vd Northvolt, Lars Stenqvist, teknisk direktör Volvokoncernen, Maria Sunér Fleming, vd Svemin, Bo Normark, EIT InnoEnergy och Johanna Sandahl, ordf. Naturskyddsföreningen medverkade.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-02 14:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Batterier Elektrifiering Ellastbilar Fossilfritt Sverige Laddstationer