Scania halverar sina CO2-utsläpp i Asien och Oceanien

Från januari 2021 halverar Scania CO2-utsläppen i samtliga verksamheter i de asiatiska länderna samt i Australien och Nya Zeeland (Oceanien).Som den första tunga fordonstillverkaren har Scania gjort ett långtgående åtagande att i enlighet med vetenskapligt förankrade klimatmål – Science Based Target Initiative – nå en halvering av CO2-utsläppen från den egna verksamheten till 2025 och en 20-procentig minskning av utsläppen när dess fordon används, med 2015 som basår.

Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania, säger att varje fabrik, varje verkstad och varje återförsäljare runtom i världen undersöker nu vilka energibesparingar som är möjliga och om de kan byta till förnybar el.
– Vi ser snabba framsteg i hela världen och det faktum att vi redan nu har nått målet i våra egna verksamheter i Asien och Oceanien är ett tydligt uttryck för hur fast beslutna vi är att nå målet, säger han.

I Asien har Scanias lokala monteringsfabriker redan bytt till förnybar elektricitet, något som alla Scanias större produktionsläggningar i världen också gjort. Fokus ligger nu på att säkerställa att alla andra Scaniaverksamheter i världen, bland annat administrativa funktioner, försäljning samt underhåll och reparation av lastbilar, bussar och motorer, radikalt minskar sina klimatavtryck.

Insatsen för att avveckla fossilberoendet i Asien och Oceanien, startade med en genomgripande analys av energianvändningen hos de många distributörerna, återförsäljarna och verkstäderna. Detta utgjorde grunden för investeringar i ny teknik för att minska elanvändningen, allt från att byta till LED-belysning på kontor och verkstäder till att åtgärda läckande kompressorer till mer långgående insatser som att byta energislukande luftkonditioneringssystem till mer energieffektiva anläggningar och småskaliga solcellsinstallationer.

Målet för CO2-minskning kan dock inte nås utan en övergång till fossilfri elektricitet. Redan från januari 2021 kommer Scania i Asien och Oceanien där det är möjligt att utnyttja lokalt producerad fossilfri el – sol-, vind- och vattenkraft. I bland annat Australien kommer Scania redan från januari 2021 att kunna utnyttja lokalt producerad förnybar el i större delen av sin verksamhet.

Om förnybar elektricitet inte är tillgänglig från de statliga energibolagen, kommer Scania att köpa förnybara energicertifikat, enligt International Renewable Electricity Standard (I-REC), enligt godkännande från Science Based Target Initiative. Scania har tydliga riktlinjer för godtagbara inköp av el som anger att den förnybara energi som köps in ska produceras lokalt i det land där den ska användas.

I de länder där förnybar el inte är tillgänglig kommer Scania att förstärka insatserna för energibesparingar, som att utrusta verkstäder med solpaneler.
– Så snart förnybar el blir tillgänglig kommer även de kvarvarande länderna att omfattas, säger Klas Nilsson. Scanias regionala inköpschef i Asien och Oceanien.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-19 14:03
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Elektricitet Fossilfritt Scania