Powder-Trans första gasbil för miljövänligare transporter

Powder-Trans har tagit i bruk sin första gasdrivna fordonskombination. Företaget som länge arbetat för allt miljövänligare transporter, kan nu erbjuda kunderna ytterligare en möjlighet att uppnå ännu hållbarar logistikkedja för sina produkter.Den nya lastbilen är en Scania R 410 och är en av de första gasdrivna fordonskombinationerna inom bulktransporter i Norden. Den nya bilen kommer att sköta transporter till industrin i södra Finland och utgå från Powder-Trans terminal i Lundo eller från Åbo hamn.

Fredrik Blomqvist, vd på Powder-Trans.
– Den nya anskaffningen är ett svar på efterfrågan av allt miljövänligare logistik inom storindustrin. Alternativa bränslen efterfrågas av kunderna och nu kan vi erbjuda dem även gasalternativet som drivmedel för transporterna om de vill satsa på detta i sitt miljöarbete. Sedan tidigare har vi kunnat erbjuda både HVO-diesel och andra alternativa bränslen som vi redan en längre tid drivit en betydande del av våra fordon med, säger han.

Miljövänlighet och prestanda går bra att kombinera i den nya gasdrivna fordonskombinationen, fortsätter Fredrik Blomqvist.
– Effekten i gasbilen är tillräcklig för en 60 ton tung fordonskombination för bulktransporter och räckvidden med de två drivmedelstankarna för gas omfattande 758 liter tillsammans, är 800- 1200 kilometer, säger han.
Gasstationerna, som konstant ökar i antal runtom i landet, finns även alldeles intill transportbolagets terminal i Lundo samt i Åbo hamn där lastningarna för det mesta kommer att ske.


Om artikeln

Publicerad: 2020-11-27 11:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bulktransport Gasdrift Gasum HVO Powder-Trans Scania