Småföretagarnas Riksförbund:

Orimligt med 30 000 i skatt för lätta lastbilar

Småföretagarnas Riksförbund varnar för konsekvenserna av att en lätt lastbil, med Bonus Malus-systemets nuvarande utformning, kommer att kosta 30 000 kronor i årlig skatt. Förbundet menar bland annat att det är orimligt att beskatta arbetsfordon ensidigt utifrån utsläpp utan att ta hänsyn till vilket transportarbete det handlar om.I ett remissvar om regeringens planerade förändringar i det så kallade Bonus Malus-systemet påvisar Småföretagarnas Riksförbund olika brister i utformningen som leder till ökade orättvisor i beskattningen av fordon. Systemet bygger på att klimatbilar får subventioner medan fossilbilar får (ännu) högre skatter.

I ett pressmeddelande menar Småföretagarnas Riksförbund att förslaget slår speciellt hårt mot företagare som bor eller använder bilen i sammanhang där elbil inte fungerar eller som uppfattar prisnivån, även med bonus inräknad, vara avskräckande.

Likaså drabbas företagare som använder lätta lastbilar, där de kraftigt höjda skatterna kan vara svåra eller omöjliga att föra vidare till kunderna, exempelvis för färdtjänst eller matleveranser. Enligt Småföretagarnas Riksförbund ökar den årliga skatten för en lätt lastbil från cirka 5000 – 6 000 kronor per år, till närmare 30 000 kronor per år.

Småföretagarnas Riksförbund anser vidare att hela Bonus Malus-systemet kan ifrågasättas. Systemet, menar man, innebär en betydande överföring av köpkraft från personer med lägre köpkraft till företag och personer med bättre köpkraft, ofta från landsbygd till storstadsområden.


Systemets principer för
beskattning baseras enbart på utsläpp utan hänsyn tagen till transportnytta.

I stora delar av Sverige finns inte alla valmöjligheter inför ett fordonsbyte, varken för enskilda eller för företag. Infrastrukturen är inte utbyggd vilket bör ses som en av de viktigaste och grundläggande förutsättningarna för att Bonus Malus ska fungera och aktiva miljöval kunna göras.

Systemet är inte ens entydigt miljöfrämjande eftersom det leder till att vissa grupper behåller äldre, mindre säkra och mindre energieffektiva fordon, skriver man i sitt pressmeddelande.

Småföretagarnas Riksförbund efterlyser främst att beskattningen av fordon måste ske med hänsyn till om klimatbilar kan användas eller inte, landsbygden saknar till stor del den infrastruktur som behövs.

Avslutningsvis menar Småföretagarnas Riksförbund att det är orimligt att beskatta arbetsfordon ensidigt utifrån utsläpp utan att ta hänsyn till vilket transportarbete det handlar om.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-16 12:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Bonus malus Fordonsskatt Lättlastare Miljö ​Småföretagarnas Riksförbund