Nu ska industrin bidra mer till den gröna omställningen

EU-parlamentet har nu antagit förslaget till ny industristrategi. Strategin pekar ut hur industrin ska bidra till att skapa en grön och hållbar ekonomi, digitaliseras och samtidigt stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde välkomnar särskilt att strategin tar sin utgångspunkt i klimatmålen.Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker.
– Vi kämpar hela tiden för att EUs politik ska vara förenlig med de klimatmål EU-parlamentet nyligen antog. Industristrategin pekar tydligt ut att investeringar måste vara förenliga med målet om klimateneutralitet till 2050 och att fossila bränslen ska fasas ut. Därför är detta ett steg framåt som jag hoppas ska bidra till en kraftfull industripolitik som bidrar till den gröna omställningen säger han.

En framgång för den gröna gruppen är att man lyckades få bort skrivningar om fossil gas.
– Fossillobbyn försöker hela tiden få igenom beslut som ska rädda kvar fossilgasen i det europeiska energisystemet. Historien upprepar sig varje gång nästan oavsett vilken fråga vi diskuterar. Vi gröna måste vara där som hökar och det lyckades vi med här säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Vid sidan av klimatutmaningen så tar strategin också grepp om digitalisering och AI, ett brett fält som kommer vara avgörande för utvecklingen av det moderna företagandet.
– Industristrategin tar också upp behovet av ett tydligt regelverk för den nya digitala ekonomin. AI är ett området som kommer att kunna bidra till den gröna omställningen men där viktiga integritetsfrågor samtidigt måste hanteras. Det är en viktig anledning till att jag röstade för strategin, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-26 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Fossil Gas Jakop Dalunde Klimatneutralitet Miljö Miljöpartiet