Genrebild.

Höga vågor i Assistancekåren efter ”tveksamma” uppsägningar

Vd:n: ”Jag utför bara de beslut som styrelsen fattat”

Efter en artikel om brytningen mellan Assistancekåren och SOS International, har redaktionen fått flera samtal från bärgningsföretag. Samtalen handlar bland annat om att Assistancekåren säger upp medlemmar på tveksamma grunder och att medlemmar behandlas olika av styrelsen. Medlemmar som framför kritik mot hur verksamheten bedrivs, säger sig bli bemötta på ett förminskande sätt jämte en hård ton och riskerar sägas upp.Sommaren 2018 sägs Assistancenkårenanslutna Donalds Bilbärgning i Helsingborg, jämte ytterligare ett antal bärgningsföretag, upp av Assistancekåren. Detta sker efter att Assistancekåren 2017 startade en egen larmcentral jämte den redan befintliga SOS International.

När Assistancekåren får egen larmcentral, får medlemsföretagen inte längre ta uppdrag av SOS International. Samarbete med andra företag utanför Assistancekåren ogillas också. Vi får information om att företag sägs upp när detta inte efterkoms.

I oktober skriver Eskilstuna-Kuriren om en konflikt mellan Assistancekåren och medlemsanslutne Mats Elvenger som äger Bärgningscenter i Eskilstuna. Assistancekåren anlitar advokatfirman Vinge och i november sägs Bärgningscenter upp efter att ha varit medlem sedan 1996. Han, precis som andra som sagts upp som vi har talat med, har exempelvis samarbetat och knutit band med lokala företag för att ha hjälp av varandra när det behövts.

Mats Elvenger menar att spänningarna inom Assistancekåren började i samband med att man fick en ny vd 2010, Mats Nilsson.
– Assistancekåren skulle ha egen larmcentral och några uppdrag från SOS International fick vi inte längre ta, vilket ledde till färre uppdrag. Jag upplever även att medlemmarna, trots att Assistancekåren är medlemsägt av oss företag, inte längre kan vara en aktiv del i beslut som rör driften, säger Mats Elvenger.

Mats Elvenger säger att Mats Nilsson satte stopp för lokala samarbeten med bärgare som inte är anslutna till Assistancekåren.
– Han sade till mig att det var att hjälpa konkurrenterna, men jag anser, och har påpekat för honom, att det står i samarbetsavtalet att vi ska teckna lokala och regionala avtal om vi har kapacitet att utföra dessa under normala omständigheter, säger Mats Elvenger som aldrig fått svar av Mats Nilsson var i avtalet sådant samarbete förbjuds.

Vi kontaktar Mats Nilsson som först är avvaktande och säger att artiklar i media, bland andra Eskilstuna-Kuriren, inte direkt gynnat Assistancekåren. Vi frågar ändå varför det var viktigt med en egen larmcentral och vilka fördelar det inneburit för medlemmarna. Frågan menar han har besvarat tidigare och hänvisar istället till styrelsens ordförande och hemsidan.

Assistancekåren är medlemsägt. Förlorade inte era medlemmar uppdrag när samarbetet med SOS International avbröts eller har ni kompenserat det bortfallet?
– Jag vill först säga att vi fortfarande har ett visst samarbete med SOS International. Angående medlemmarnas uppdrag, så är de egna företagare och jag vet inte exakt hur var och en har drabbats eller gynnats av det vi gjort. Det är en intern angelägenhet som jag inte vill tala med media om, säger Mats Nilsson.

Som en röd tråd bland dem som sagts upp, går att de haft lokala samarbeten med andra bärgningsföretag, även bland dem utanför Assistancekåren. Samarbeten av detta slag har funnits över tid. Varför blev det ett problem när du tillträdde?
– Det har inte med mig att göra. Man lägger ett personligt ansvar på mig i detta och mycket annat, men vi är en organisation och ett företag. Denna fråga ska ställas till styrelsen istället, säger han.

Han berättar att de alltid ser över sina system och leverantörer och att det är ett stort antal leverantörer som inte har blivit uppsagda eller uteslutna. Dessa menar han kan ha hanterat situationen på ett bättre sätt.
– Men det är säkert jättesynd om dem som blivit uteslutna, säger han.

Frågan om hur medlemsföretagen har ställt sig till de senaste förändringarna hänvisar han till styrelsen. Detsamma gäller huruvida ett medlemsföretag som framför kritik riskerar uppsägning.
– Jag kan inte redogöra för er vad medlemmarna tycker. Det är inte heller jag som säger upp någon. Som vd verkställer jag endast de beslut som styrelsen fattar. Det är bolagsordning, säger han.

Paragraf 17 i avtalet medger att ett medlemsföretag kan sägas upp utan att delges anledning till varför så sker. Varför behövs en sådan paragraf?
– Den typen av frågor tycker jag ni ska ställa till styrelsen, men även till MRF:bärgarnas förening när det rör paragrafer, säger han.

I Eskilstuna-Kuriren nämns ett inspelat telefonsamtal mellan Mats Elvenger och Mats Nilsson. En inspelning som Mats Nilsson inte själv känner till existerar. Tycker du att du håller en god ton i din roll som vd i dina samtal med medlemmar som har invändningar mot verksamheten?
– Jag upplever inte att jag har en dålig ton i våra samtal. Hur ett samtal upplevs beror även på mottagarens reaktioner och personliga upplevelser, avrundar Mats Nilsson, vd på Assistancekåren.

Många frågor hänvisas av Mats Nilsson till Assistancekårens styrelse som kommer att beredas möjlighet att svara på dessa jämte att berätta mer om hur de arbetar.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-06 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Assistancekåren Bärgningscnter MRF