Iveco har visioner för naturgas och alternativa drivsystem

Thomas Hilse, Iveco Brand President, talade på den 8:e Gasnam-kongressen där han sade att: ”Ivecos väg mot kolneutralitet startar med naturgas och fortsätter via LNG som är bron till vätgas, och bio-LNG som är bärraketen för att nå slutmålet - ett komplett urval av gröna transportlösningar”.

Iveco deltog i ”Green Gas Mobility Summit”, 8:e upplagan av Gasnam-kongressen, det årliga evenemang där branschfolk och journalister träffas för att diskutera situationen för naturgas och förnyelsebar gas i Spanien och Europa. Gasnam är den sammanslutning som arbetar för att främja naturgas och förnyelsebar gas – biometan och vätgas – som bränsle för väg- och sjötransporter i Spanien och Portugal.

Iveco ser sig som pionjär inom naturgastekniken och visar vägen med sitt kompletta sortiment av fordon som drivs med detta hållbara bränsle och över 35 000 sålda enheter. Som en av de viktiga deltagarna i evenemanget, presenterade Iveco sin vision för framtidens hållbara vägtransporter.

Thomas Hilse, Iveco Brand President, var en av arrangemangets huvudtalare och berättade om kundstöd och om att välja vägen mot nollutsläpp på lastbilsmarknaden.
– Det slutgiltiga målet om utsläppsfria transporter kommer att uppnås med hjälp av olika tekniker med utgångspunkt i kundernas uppdrag och tillämpningar. Det finns ingen universallösning som passar alla. Ivecos väg mot kolneutralitet startar med naturgas och fortsätter via LNG, bron till vätgas, och bio-LNG, bärraketen för att nå slutmålet: ett komplett urval av gröna transportlösningar, säger han.

Pablo Cebrián, vice-president för produktutveckling och teknik på Iveco.
– Alla befintliga tekniker samt de som är under utveckling, kommer att behövas om vi ska nå minskningsmålet för 2030 och naturligtvis målet om 100 procent CO2-fria transporter till 2050. Vätgas är framtidens bästa alternativ för fjärrtransporter och under de närmaste fem åren lär vi få se en enorm acceleration inom alla de tekniker som kommer att göra det möjligt: produktion, distribution, högtryckslagring i lastbilar och, framför allt, bränsleceller, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-08 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Fossilfria transporter Iveco Lastbilar LNG Vätgasdrift