Elväg på Gotland. Elväg på Gotland.

Den svenska transportsektorn kan ta ledningen

Regeringen tillsätter en elektrifieringskommission för transportsektorn. Ska den svenska transportsektorn leda omställningen till att bli fossilfri, behöver staten och näringslivet arbeta tillsammans och Transportföretagen välkomnar beskedet. Nu behövs konkretion med en strategi och en tidplan, ska vi närma oss 70-procentsmålet brådskar det.

För att transportsektorn ska nå klimatmålen måste transporterna bli mer energieffektiva och fossilberoendet behöver brytas. Allt talar för att elektrifiering tillsammans med biodrivmedel är en förutsättning för framtidens hållbara transportinfrastruktur. Därför är det välkommet att regeringen tillsätter en elektrifieringskommission med uppdrag att växla upp takten på elektrifieringen av transportsektorn.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.
– Vi har länge efterfrågat en kraftfull och långsiktig strategi för elektrifieringen av transportsektorn där stat och näringsliv arbetar tillsammans. Därför är det välkommet att regeringen nu tillsätter en elektrifieringskommission för transportsektorn. Det är även viktigt att Transportföretagen kommer att ingå i kommissionen. Men ska vi närma oss 70-procentsmålet brådskar det och därför behövs konkretion med en strategi och en tidsplan. Transportsektorn är redo att ställa om men vi behöver vara säkra på att elförsrörjning i alla led fungerar”, säger han.

Elektrifieringen sker inom hela transportsektorn och på bara några år har elektrifieringen tagit ett stor kliv med bättre batterier och effektivare drivlinor, men det gäller samtidigt att öka takten och skala upp implementeringen av den nya tekniken. Företagen själva har bidragit stort för att nå dit där vi är nu behövs ett samlat och långsiktigt statligt stöd för att göra det möjligt för svensk transportnäring att ta ledningen.

Transportföretagen skulle vilja se att premier för elfordon förstärks och förlängs och att elskatten på bussar tas bort. Dessutom behöver vi vara säkra på att elförsrörjningen fungerar i alla led, laddinfrastrukturen för vägtrafiken och för kollektivtrafikens bussar behöver byggas ut. Då kommer företagen våga satsa. Elvägar och pilotprojekt måste även få ett större statligt kostnadsansvar.

Fredrik Kämpfe, branschchef för flyget på Transportföretagen, kommer att ingå i elektrifieringskommissionen.
– Sverige har nu möjlighet att ta täten med elflyg och att stödja den industri som nu växer fram. Satsar vi rätt kommer det inom endast några år att byggas passagerarflygplan med eldrift i Göteborg. 2026 kommer vi att ha elflyg i inrikestrafik. För att denna vision ska bli verklighet krävs en elflygsstrategi med en tydlig målsättning om att elflygsindustrin ska få luft under vingarna, säger han.


Om artikeln

Publicerad: 2020-10-15 09:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Biodrivmedel Elektrifieringskommission Hållbara transporter Transportföretagen