Myndighetssamverkan i tre skånska hamnar resulterade i 90 brister

Den 23 september befann sig Kustbevakningen, MSB, Yrkestrafikgruppen, Gränspolisen, Tullen, Länsstyrelsen samt Strålsäkerhetsmyndigheten i Helsingborgs hamn som Forseas färjor trafikerar. Vädret var fantastiskt med strålande solsken, tyvärr avspeglade sig inte det i utfallet av kontrollerna som gjordes. Och kan man, medan man kör, samtidigt via internet skaffa sig en anpassad 1.3-utbildning för farligt gods?

Under tre dagar vistades myndigheterna i hamnarna i Trelleborg, Helsingborg och i Malmö. Bäst gick det i Malmö där av cirka 111 kontrollerade ekipage, endast sex hade någon form av brister. I Trelleborg kontrollerades cirka 285 fordon varav 47 hade någon form av brist. I Helsingborg blev resultatet 47 som hade brister av totalt cirka 257 kontrollerade fordon.


I Helsingborg följde vi
bland annat Jan Moberg, Länsstyrelsen, när han undersökte avfallstransporter, både uppenbara sådana, men även sådana som inte deklarerats som avfallstransporter. Handeln med avfall är en av de tre stora inkomsterna för den organiserade kriminella brottsligheten.

Det finns mycket som kan gå fel med en avfallstransport, men den gemensamma nämnaren är brister i dokumenten.
– Det kan vara rätt last, men fel dokument har skickats med. I Trelleborg blev dock allt fel när fel last skickats med felaktiga dokument, säger Jan Moberg.
Bara i Helsingborg utfärdades minst sex sanktionsavgifter om 10 000 kronor vardera.

Magnus Nygren – MSB, Jan Moberg – Länsstyrelsen och Jonna Ström – Kustbevakningen hade fullt upp i Helsingborgs hamn. Foto: Göran Rosengren

Strålsäkerhetsmyndigheten sökte av alla ekipage, men fann inget som överskred de tillåtna strålningsvärdena. Gränspolisen fick i Helsingborg avvisa en person som inte hade rätt att komma in i landet. MSB fanns på plats för att se hur tillsynerna fungerade i syfte att kunna utveckla dem.

Marcos Koufakis och Michael Wallin från Strålsäkerhetsmyndigheten skannade av transporterna som rullade av färjorna i Helsingborgs hamn. Foto: Göran Rosengren

Bland Kustbevakningens kontroller fortsätter bristande lastsäkring samt felaktigheter kring ADR-transporter att dominera. Ett ekipage lastat med bland annat stålplåtar och en vikt om cirka 30 ton, hade lastsäkrats endast för sex ton. Eftersom trafikpolisen fanns på plats, fick den föraren och ytterligare en annan förare, böter. Utan trafikpolisen på plats, hade Kustbevakningen endast kunnat uppmana dem att säkra lasten för att få köra ombord på färjan.

Även trafikpolisen kunde med lätthet fylla sin arbetsdag med jobb. Foto: Göran Rosengren

För Kustbevakningen var det i Helsingborg man fann flest felaktigheter. Farligt godsinspektör Arvid Tedvik berättar att de stoppade en skåpbil lastad med ammunition från Sverige till Ungern. Mängden ammunition var en värdeberäknad mängd. Det krävs en anpassad 1.3-utbildning för att få köra värdeberäknad mängd och LQ (limited quantity).

I samtal med föraren och hans chef, framkom att föraren inte hade gått en sådan utbildning och chefen skulle ringa beställaren för att fråga varför man inte upplysts om kravet. När chefen återkom en timme senare sade han att föraren trots allt hade gått utbildningen.
– När jag bad honom mejla intyget till mig, blev chefen tyst och bad sedan att få återkomma, säger Arvid Tedvik.

Två timmar senare skickades ett intyg till förarens telefon. Ett fint intyg som visade att föraren hade kompetensen.
– Det var bara det att utbildningen hade gjorts samtidigt som föraren utfört transporten från Värmland till Helsingborg. Han skulle alltså samtidigt som han körde ha genomfört den aktuella utbildningen, alltså den 23 september, säger Arvid Tedvik.


På frågan hur föraren
lyckats med detta, svarade chefen att utbildningen gjorts via internet, men kunde inte förklara hur tiden medgivit detta.
– Föraren och chefen förstod efter ett tag att storyn inte höll och accepterade utan protester böter på 4 000 kronor för avsaknad av utbildning, säger Arvid Tedvik.

Akterseglad ammunitionstransport i Helsingborgs hamn. Foto: Göran Rosengren

Tullinspektör Mats Martinsson hade med sig hunden Boeing för att söka efter droger och vapen. Något sådant hittades inte när vi var med, men innan passet var över, hittade Boeing en handfull kanariefåglar som skulle smugglas in i Sverige.

Mats och hunden Boeing – båda med näsa för smugglare, även om Boeings troligtvis är något känsligare. Foto: Göran Rosengren