Foto: Clas Gustafsson

DHL och Michelin förtydligar om leveransen till Helgenäs Transporter

Helgenäs Transporter AB i Norrköping vill inte medverka till osund konkurrens och otillåtna cabotagetransporter. Varje utländskt fordon utgör en potentiell risk för otillåtet cabotage. Givetvis kör inte alla olagligt, men för att vara på den säkra sidan har åkeriets ägare Clas Gustafsson, ställt kriterier till däcktillverkaren för leveranserna. Det ska vara ett svenskt åkeri med svensktalande chaufför.

Att det inte är endast utländska aktörer som fuskar, är naturligtvis Clas medveten om, men just cabotagefusket menar han stör den inhemska marknaden i hög grad. Därför agerade han som han gjorde och Proffs uppmärksammade initiativet i en artikel, vilket även SVT Öst gjorde.

Däckleveranserna har över tid fungerat som önskat – fram till den 17 augusti då ett utländskt ekipage kommer med däckleveransen.
– Förutom att leveransen inte skedde på det sätt vi önskat, utgör kommunikationssvårigheter med chauffören en säkerhets risk i arbetsmiljön, säger Clas.

Artikeln får uppmärksamhet av DHL som vill yttra sig vilket de självklart får göra.
– Vi vill förtydliga att transporten var helt laglig. Allt har gått rätt till från vår sida och är i enlighet med gällande cabotageregler. DHL följer de lagar och förordningar som gäller för cabotagetransporter. Vi har uppfyllt den beställning vi har fått. Det är olyckligt att Helgenäs Transporter beslutade att inte ta emot lasten utan att prata med relevant personal på DHL med fakta i frågan, skriver de.

VBG onspot

I artikeln säger Clas inte någonstans att transporten faktiskt är olaglig, men när det utländska ekipaget kommer, ställer Clas frågor till chauffören som inte kan ge några svar varför Clas känner tvivel kring transportens laglighet. Han ringde därför till DHL Danmark, men utan att någon där kunde ge garantier för att transporten faktiskt var laglig.

DHL säger att det inte stämmer och att Clas av personen fått veta att DHL är fullt medvetna om cabotagereglerna och att transporten från Kungälv var laglig. Ni skriver att Clas skulle ha talat med relevant personal för att få svar, vem är den relevante personen?
– Det är Claus Ørtoft Jensen. Om åkeriet talat med någon annan person, känner vi inte till, svarar DHL.
Clas bekräftar att den sista personen hette just Claus, men att denne inte kunde garantera lagligheten i transporten.
– Vi skulle inte leka polis, säger Clas Gustafsson.

DHL redogör för fordonets rörelser från att det kommit in till Sverige. Det visar att transporten var laglig och att fordonet skulle lämna landet två dagar efter Norrköping, något Clas också konstaterar.
– Varför kunde vi inte få det svaret redan per telefon när vi ringde? Och allra helst hade vi velat få en kopia på färdskrivardatan från dragbilen och att chauffören styrker det som redogörs för.

Daf

Däckleverantören Michelin berättar att de konstant arbetar med att säkerställa hållbarheten i hela sin verksamhet.
– Detta gäller självklart även våra egna transporter av däck. Vi följer de lagar och regler som gäller för transporter i varje enskilt land och det är något som specificeras i de avtal vi har med våra underleverantörer. Utöver detta försöker vi självklart uppfylla kundernas önskemål om sådana finns och leva upp till dem i största möjliga mån. I detta fallet har vi uppenbarligen inte kunnat leva upp till kundens önskemål fullt ut så att kunden kunnat kommunicera på ett tillfredsställde sätt med föraren. Detta är dock inget som vi styr över då vi köper dessa tjänster av DHL, avrundar Michelin.

Clas Gustafsson avslutar.
– Om det verkligen var en laglig transport så har både DHL och Michelin skött sitt uppdrag okej, men hittills har vi inte fått detta bekräftat direkt till oss. Och fortsättningsvis hoppas jag att våra leveranser kommer att ske enligt våra önskemål, säger han.

Michelin låter hälsa att däcken idag levererades till Helgenäs Transporter AB på det sätt åkeriet efterfrågar.

VBG onspot

 

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-21 12:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage DHL Helgenäs Transporter Konkurrens Michelin