Tåg minskade Svenska Retursystems utsläpp för utrikestransporter

Under senaste året har Svenska Retursystem ökat andelen transporter på järnväg ut i Europa. Genom att använda tåg istället för lastbil minskar koldioxidutsläppen med cirka 50 procent på valda sträckor.

Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem.
– Vi ser stor potential i att flytta fler av våra transporter till järnväg. År 2030 ska alla våra utrikestransporter vara fossilfria och att flytta fler transporter från lastbil till tåg ser vi som en viktig väg för att nå målet, säger han.

I dagsläget fraktas upp till 12 containrar varje vecka med tomma returlådor från produktionsanläggningen i Västerås ner till Duisburg i Tyskland. Därifrån levereras de ut till kunder i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Italien och Irland som fyller lådorna med livsmedel för den svenska marknaden. Under 2019 sparade tåglösningen in motsvarande 240 ton C02e.

Målet för 2020 är att transportera 500 container med järnväg. Med samma fördelning mellan länderna ger det en besparing på 340 ton CO2e. Det motsvarar cirka 20 procent för de aktuella länderna och cirka 6 procent totalt för bolagets alla utrikestransporter.

Pontus Björkdahl igen.
– Containerlösningen med tåg är inte bara klimatsmart, den ger också en ökad leveranssäkerhet i och med att returlådorna finns på plats i Duisburg närmare våra europeiska kunder. På sikt ger containerlösningen oss också möjligheten att erbjuda kortare ledtid, säger han.

För att vara med och påverka omställningen av transportsektorn, har Svenska Retursystem antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning med målet att ha fossilfria inrikestransporter år 2025 och fossilfria utrikestransporter år 2030.

Samskip har under ett antal år figurerat i tidningen Proffs då hävdade kombitransporter landat i otillåtna cabotage. Samskip delar inte Transportstyrelsens tolkning av ”närmast lämpliga omlastningsstation”. Vi har även skrivit om att det bland Samskips underleverantörer återfinns mindre seriösa aktörer.

Vi kontaktade Svenska Retursystem för att höra om de kände till detta, hur de ser på det och om det ifall de känt till det, vägts in i deras samarbete.

Det visar sig att de har känt till detta, men att det är viktigt att deras leverantörer följer lagar och regler. Man har en tydlig Supplier Code of Conduct som alla leverantörer måste följa.
– När det handlar om ”närmast lämpliga omlastningsstation” tycker vi att regelverket är otydligt och vi har inte heller sett att det kommit fram någon rättspraxis att följa. Vi bevakar och följer frågan och för diskussion med Samskip, säger Svenska Retursystem.

Svenska Retursystem har samarbetat med Samskip för sina utrikestransporter sedan 2012. Det man gör nu, är att man ökar användningen av järnväg för att effektivisera flödena.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-03 14:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Järnväg Samskip Svenska Retursystem