Här Stannar Sverige:

”Sverige – vi har ett resultat”

Att mobilitetspaketet har gått i mål är resultatet av enade krafter på alla olika nivåer. Tillsammans är ordet som präglar resultatet. Här Stannar Sverige och dess anhängare, har sedan 2014 kämpat för likhet inför lagen och ordning på våra vägar. Idag hör vi till dem som kan känna sig nöjda.

Resultatet blev som vi hoppats på – positivt. Alla ändringsförslag röstades ner och nu kan vi andas ut en stund.

För politikerna återstår nu ett hårt arbete med att få kontrollverktyg på plats, system som fungerar i och mellan alla EU:s medlemsländer. Transparens är av största vikt, så alla kan följa när och var en bil befunnit sig. Från Östeuropeiskt håll har det hävdats att det begränsar den fria rörligheten, men vi ser det som att den fria rörligheten inte bör vara en rättighet utan snarare en möjlighet.
Utan kontroll, blir den fria rörligheten inte bra utan kommer utnyttjas mer och mer tills marknaden riskerar kollapsa.

När vi startade Här Stannar Sverige (HSS) startades, trodde vi inte att det skulle innebära flera år av arbete. Ett arbete som vi alla i HSS gjort vid sidan av ordinarie arbete, men vi kommer aldrig att klaga på hur lång tid det tagit.

Vi ska inte heller ta åt oss ”all ära av resultatet” eftersom vi, precis som så många andra, har varit ett av kugghjulen i det hela.

Mängder av människor och organisationer har varit inblandade i arbetet och alla ska idag känna stolthet över sin insats. Dagens resultat är ett resultat av gemensamma krafter, även om vi inte alltid varit överens, men oenigheten glömmer vi nu och kan denna helg pusta ut och glädjas, kanske också fira lite extra, att mobilitetspaketet äntligen ligger på plats.

Vi i Här Stannar Sverige kommer att fortsätta synas i debatten även efter det här eftersom arbetet med mobilitetspaketet och ordning och reda på våra vägar inte är klart på länge. Antagligen kommer detta arbete aldrig att bli helt klart utan istället hela tiden utvecklas med de förutsättningar som råder och som kommer att råda.

Ett tack från oss till alla som följer oss och stöttar oss. Ett stort tack till andra organisationer som arbetar med frågor gällande mobilitetspaketet och transportbranschen.

Här Stannar Sverige

Conny Hård, Här Stannar Sverige, i samtal med EU-kommissionens ordförande Violeta Bulc.
Conny Hård, Här Stannar Sverige, i samtal med EU-kommissionens ordförande Violeta Bulc.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-09 11:58
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Här stannar Sverige Mobilitetspaketet