Nu ska EU:s djurtransporter granskas med förhoppning om att åstadkomma ett gemensamt regelverk med minimikrav. Nu ska EU:s djurtransporter granskas med förhoppning om att åstadkomma ett gemensamt regelverk med minimikrav.

Nytt utskott i EU ska granska EU:s djurtransporter

Ett nytt, tillfälligt utskott i EU ska granska hur djurtransporter inom EU fungerar i praktiken. I utskottet finner vi tre svenskar; Jytte Guteland (S), Fredrick Federley (C) och Peter Lundgren (SD).

Det nya, tillfälliga utskottet heter Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport. Utskottet består av 30 ledamöter varav alltså tre svenska representanter. Utskottet ska bland annat se hur EU:s regelverk kring transporter av djur fungerar i praktiken. En granskningsrapport ska lämnas in senast i juni 2021.

Vi talar med Peter Lundgren som under sin tid som chaufför fått se en del obehagliga djurtransporter på vägarna ute i Europa. Han tycker det är bra att dessa transporter hamnar i fokus nu. Kommer ni svenska ledamöter att kunna samarbeta i gruppen på ett bra sätt?
– Ja, det menar jag att vi kan eftersom detta är ingen politisk partifråga. Det handlar om djurs välmående och jag tänker mig att vi har en samsyn kring hur djur ska ha det och hur de fraktas i Sverige, säger Peter Lundgren till oss.

Sverige har ett mycket hårt regelverk kring djurtransporter jämfört med flera andra EU-länder. Om det blir ett gemensamt regelverk med minimikrav för EU:s djurtransporter, kan det leda till att kraven sänks i Sverige också?
– Nej, det är inget som hindrar att länder har högre krav, såsom Sverige. I Sverige ska vi inte gå bakåt med våra regelverk. Att närma sig Sveriges nivå för djurtransporter, skulle vara ett gigantiskt steg framåt för hur djurtransporter sker i en del EU-länder, säger Peter Lundgren.

Han tror det kan bli tufft att nå en kompromiss, särskilt med länder där man kanske inte har den djurskyddskultur som vi har i Sverige. Precis som med mobilitetspaketet, ser han en risk att synpunkterna kommer att gå isär mellan EU-länder i öst och väst.

Om Sverige bibehåller sina hårdare regelverk, kommer det fortfarande att vara ojämlik konkurrens, men klyftan minskas om ett minimikrav kommer på plats i EU, menar han.

Exempelvis slakterier i länder där nya regler kan göra transporterna dyrare, kan komma att protestera mot hårdare transportkrav av ekonomiska skäl.
– En eventuellt ökad kostnad får de ta ut av konsumenterna. Det handlar om så ytterst lite i slutpriset för kunden, några kronor eller så. Däremot blir det större siffror för de stora företagen, exempelvis slakterierna, men om konsumenten betalar den lilla summan extra, finns det ingen ursäkt att inte ha bra djurtransporter, avrundar Peter Lundgren.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-15 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Djurtransport EU Socialdemokraterna Sverigedemokraterna