Litauisk åkare dömd och fängslad med utvisning inom 24 timmar

Det hela började som ett ärende med dokumentförfalskning, men slutade med att den litauiske åkaren dömdes och fängslades med påföljande utvisning mindre än 24 timmar efter han anhållits.

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, stoppade på förmiddagen den 15 juli 2020 en litauisk varubil med släp vid danska Varde. Kontrollen visade att åkaren körde gods för annans räkning, men kunde inte uppvisa något gemenskapstillstånd.

Åkaren informerades om att det normalt innebär böter om 35 000 danska kronor om man kör gods för annans räkning utan att ha tillåtelse för det. Åkaren ordnade då via mejl ett tillstånd som han visade för polisen för att dokumentera att allt var i sin ordning.

Det kunde dock snabbt konstateras att tillståndet var en förfalskning då det syntes att korrigeringar gjorts i tillståndet för att det skulle se ut som om det var utställt på den aktuelle åkarens verksamhet.

Åkaren blev den 16 juli ställd inför rätten i Horsens där han erkände dokumentförfalskning och körning utan tillstånd i Danmark vid fyra tillfällen. Eftersom han erkände kunde ärendet avgöras direkt.

Åkaren dömdes till 50 dagars ovillkorligt fängelse, böter om 35 ooo danska kronor och utvisning från Danmark med ett inreseförbud på sex år. Han fängslades strax efter domen som han direkt överklagade.

Gemenskapstillstånd:
Gäller för transporter av gods med lastbilar med en totalvikt lastad på över 3 500 kilo. Det finns ett krav på att företag ska ha gemenskapstillstånd för godstransporter som görs för tredje part. Tillståndet utfärdas av myndigheterna i det land där transportföretaget har sin hemvist.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-20 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter Danmark Dokumentförfalskning Gemenskapstillstånd Politiet Utvisning