Det är inrikesminister Mikael Damberg (S) som ska svara på Thomas Morells (SD) fråga om vägkontroller. Foto Regeringen.

Interpellation om vägkontroller till inrikesministern

Polisens kontroller fortsätter att indikera att överträdelserna ute på våra vägar fortsätter att vara omfattande. Detta har föranlett Thomas Morell (SD), att ställa följande fråga till inrikesminister Mikael Damberg (S): ”Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka polisens nuvarande organisation för vägkontroller?”

Frågan ställs mot bakgrund av att det under våren och tidiga sommaren rapporterades ett stort antal brott mot kör- och vilotider, överlaster, otillåtet cabotage och brister i ADR (transport av farligt gods). Under en särskild insats kontrollerades ca 70 tunga lastbilar, och inte mindre än 10 av dessa hade en manipulerad färdskrivare på något sätt, vilket är hela 14 procent av de kontrollerade fordonen.

Det kan låta mycket, men polisen själv säger att det är som att fiska i ett akvarium, så resultatet på 14 procent är sannolikt långt under det verkliga antalet. Många förare valde troligen en annan väg eller parkerade när de fick varning om polisens kontroller.

Utöver de manipulerade färdskrivarna, rapporterades överlastade fordon och ett polskregistrerat 3,5-tonsekipage har sannolikt sommarens rekord. Fordonet vägdes in på hela 520 procents överlast. Föraren blev givetvis omedelbart av med sitt körkort.

Under den särskilda insatsen rapporterades ytterligare 13 stycken 3,5-tonsfordon för så grova överlaster att förarnas körkort omhändertogs. 13 stycken på tre dagar, det är minst sagt en skrämmande siffra. Mörkertalet kring de här överlastade 3,5-tonsbilarna är sannolikt gigantiskt.

Under den särskilda insatsen togs även en lastbil i beslag på grund av manipulation av färdskrivare. Beslaget gjordes för att säkerställa bevisningen i brottmål. Utöver de riktigt grova överträdelserna som, trots en begränsad bemanning, var omfattande gjordes även hastighets-, fordons- och förarkontroller som resulterade i mindre överträdelser.

Vid midsommar fick flera åkerier i Stockholmsområdet sina bilar rensade på frontpaneler, dörrar, backspeglar och belysningsarmaturer, och även dieselstölder förekom under midsommarhelgen. Det är i första hand utländska ligor som reser runt i landet och stjäl fordonsutrustning. Utrustning som sedan säljs på den svarta marknaden. Den här typen av stölder har ökat dramatiskt de senaste åren, och stöldgodset lämnar landet på lastbilar inom något dygn. Omfattningen av och storleken på det stulna godset kräver tunga transporter.

Nu måste det bli en väsentlig ökning av kontroller av den tunga trafiken. Trafikpolisen har misshandlats av polisledningen under många år, och det är alltför få tjänstemän kvar i yttre tjänst. Den här utvecklingen har öppnat upp en marknad för de kriminella nätverken. De bedriver otillåten inrikestrafik i landet och skaffar sig därmed kontroll över logistikflöden.

All utländsk trafik är givetvis inte olaglig, och de seriösa åkerierna ska naturligtvis få bedriva sitt företagande på sjysta villkor, precis som svenska åkeriföretag. Det är den olagliga och kriminella verksamheten som ska bekämpas, men för det krävs en kontrollorganisation som är rustad för det uppdraget. Det pågår en utredning om kontrollverksamhetens organisation i framtiden, vilket är bra. Förhoppningsvis antas även mobilitetspaketet i EU under veckan. Även om mobilitetspaketet går igenom dröjer det 18 månader innan det införs i medlemsstaterna. Regeringens egen utredning presenteras i mars nästa år och lär inte få någon reell inverkan på kontrollverksamheten förrän tidigast 2022.

Kriminaliteten och den olagliga trafiken pågår just nu och får ytterligare ett år med fria tyglar om inget görs, och görs nu. Oavsett vad som kommer fram av utredningen måste den nuvarande kontrollverksamheten utvecklas och bemannas med ett antal nya tjänstemän.

Thomas Morell avslutar sedan med att rikta följande fråga till Mikael Damberg.
– Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka polisens nuvarande organisation för vägkontroller?

Frågan måste besvaras senast den 27 augusti.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-13 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Inrikesminister Polisen Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vägkontroller