Nu ska Arlas mjölk köras på kogödsel

Arla tar nästa steg i det som de kallar för "biogasrevolutionen". Med fyra nya biogasdrivna lastbilar i drift sluts kretsloppet på mjölkgårdarna. Biogasen, som produceras av gödsel från Arlagårdarna, innebär att klimatavtrycket från kossan blir mindre men även att samhället får ett fossilfritt lokalt producerat drivmedel som kan driva bussar, lastbilar och industrier.

I juni 2019 drog mejeriföretaget Arla igång sin ”biogasrevolution”. Målet är att minska klimatavtrycket från gårdarna och att bli en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle där biogas producerad från kogödsel sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. När man nu tar nya biogasdrivna lastbilar i drift ökar efterfrågan på biogas och skapar därmed förutsättningar för de investeringar som krävs på gårdarna, skriver Arla i ett pressmeddelande.

Biogas framställs av biomassa, till exempel kogödsel och källsorterat hushållsmatavfall, och består till största delen av metan.
– Biogas producerat från kogödsel minskar klimatbelastningen från gårdarna och är ett fantastiskt fossilfritt drivmedel för lastbilar, bussar och industrin, säger Jonas Carlgren, mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

Gårdarna som lämnar gödsel till biogasproduktion blir en del av lösningen av klimatfrågan och den gröna omställningen. Kogödsel som rötas till biogas blir en intäktskälla för bonden. Biomassan som bönderna får tillbaka efter biogasproduktionen kan användas till gödning som är mer näringseffektiv än kogödseln och luktar väsentligt mindre.

Arla menar att ”potentialen är enorm” då gödsel från Arlaägarnas gårdar motsvarar cirka 54 miljoner liter diesel om all gödsel skulle tas tillvara. Gårdarna kan bli en språngbräda för Sveriges omställning till fossilfri trafik.

Arla Sveriges egna profilerade tunga transporter är redan idag fossilfria och drivs till stor del på RME och HVO. Nu har företaget inlett ett skifte till biogasdrift av de egna lastbilarna.

Man siktar på att 30 procent av Arlas mjölktankbilar ska köra på biogas om tre till fem år. Det betyder cirka 650 000 mil per år med förnybart cirkulärt bränsle. Omräknat till dagens produktion så motsvarar denna omställning 30 procent av den totala förbrukningen i Sverige, förklarar Arla.


För att denna omställning
ska kunna ske måste det så klart finnas tillgång till biogas till konkurrensmässigt pris över Sverige och allt detta är beroende av både politiska beslut men även av investeringar runt om i Sverige för att bygga infrastruktur och produktion, menar Arla.
– För att biogasproduktionen ska bli en revolution så krävs både investeringar av bönderna för att producera biogas men även att det finns en efterfrågan. När vi nu tar lastbilarna i drift så innebär det att vi bygger efterfrågan på biogas. Vi sluter inte bara det ekologiska ekosystemet utan även det ekonomiska, säger Patrik Hansson, vd på Arla Sverige.

En biogasdriven/LBG lastbil är tystare, renare och släpper ut mindre partiklar. Dessa är dock dyrare än diesellastbilar.
– Vi ser en möjlighet att genom våra långa transporter få en ekonomi i en omställning av fordonsflottan till biogasdrivna mjölktankbilar, lastbilar och distributionsbilar. Mjölktankbilen hämtar mjölk hos våra mjölkbönder i Värmland och vissa delar av Dalarna och leverera mjölkråvaran till mejerierna i Götene och Linköping, säger logistikdirektör Malin Leander.

– Arla i Sverige var den första stora transportören med tung trafik som ställde om till 100% fossilfria egna transporter. Vi var tio år före regeringens målsättning. Idag finns det kommuner men även privata kunder som ställer krav eller önskemål på att leveranserna ska ske fossilfritt. Dessa krav uppfyller vi sedan något år tillbaka och vi ligger långt före våra konkurrenter, säger vd:n Patrik Hansson.

Genom att biogasanläggningarna ligger i närheten av gårdar och mindre samhällen runt om i landet så blir slutresultatet ett lokalproducerat fossilfritt drivmedel som kan användas istället för att importera bensin, diesel eller andra fossila drivmedel. För att få upp en större volym och dela på investeringar så går bönder samman och driver biogasanläggningar.
– Regeringen aviserade i veckan gröna kreditgarantier där staten går in och tar en stor del av risken vid miljö- och klimatinvesteringar där biogasproduktion är ett av dess områden. Vi tror att detta är precis rätt väg att gå. Det behövs långsiktiga finansieringsmöjligheter för bönderna och en riskfördelning i samhället,  menar mjölkbonden Jonas Carlgren.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-17 09:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Arla Biogas Miljö