Foto: Trafikverket, Ulf Palm

TRAFIKVERKET:

Nästan hälften av de tunga fordonen är överlastade

Mätningar på 31 platser i landet under 2019 visar att 45 procent av de tunga fordonen är överlastade. Detta är ett problem eftersom överlaster leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet.

Lennart Kalander, chef för nationell planering vid Trafikverket, säger att myndigheten ser mycket allvarligt på överlastade fordon.
– Den ökade nedbrytningen av vägkroppen och vägytan ger ökade kostnader för reinvestering, drift- och underhåll. I förlängningen leder det till försämrad möjlighet att utföra åtgärder på det lågtrafikerade vägnätet, förklarar han.

Bristande regelefterlevnad när det gäller vikter ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen. Dessutom ökar risken för olyckor i och med att fordonens egenskaper försämras. Det kan i sin tur leda till stora restidsförluster på grund av stillastående trafik, speciellt vintertid, eftersom lastbilar med släp har en tendens att ställa sig på tvären över körbanan.
– Att fordon är rätt lastade är bra för branschen, trafiksäkerheten och vägarnas livslängd, säger Lennart Kalander.

Mätningarna som Trafikverket har utfört har gjorts vid 31 platser runt om i landet. Fordonen behöver inte stanna utan vikten mäts när de passerar. Trenden är att andelen överlaster har ökat betydligt de senaste fem åren. Under 2014 uppmättes en andel på cirka 25 procent och året därpå, 2015, ökade andelen till cirka 35 procent.

Under perioden 2016–2019 ökade andelen överlaster ytterligare och ligger nu på cirka 45 procent. Allt enligt ett pressmeddelande från Trafikverket.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-09 09:01
Kategori: Nyheter
Taggar: BK4 Överlaster Statistik Trafikverket Tung trafik