Konsekvenserna störst för förarna av överlastade 3,5-tonnare?

Trafikverket skickade nyligen ut ett pressmeddelande där man pekade ut att den tunga trafiken ofta kör med överlast. En annan kategori trafikanter som inte heller tycks ha förstått innebörden av begreppet ”maxlast” är förarna av lätta lastbilar. Överlastade ”3,5-tonnare” är en vanlig syn bland annat på kontrollplatsen i Helsingborg och antalet för tunga ”lättlastare” tenderar inte att minska.
Och den som troligtvis blir hårdast straffad är chauffören...

Att 45 procent av den tunga trafiken kör med överlast kunde vi nyligen läsa om i ett pressmeddelande från Trafikverket. Men det är inte endast de allra tyngsta lastbilarna som kör med överlast. De lättare kan också vara ganska tunga. Det framgår med all önskvärd tydlighet under polisens kontroller av den yrkesmässiga trafiken.

En i raden av överlastade 3,5-tonnare vinkades in under tisdagen till kontrollplats Långeberga i Helsingborg.
– Det var min kollega som kontrollerade den polskregistrerade 3,5-tonnaren. Det visade sig att han hade över 100 procents överlast, förklarar trafikpolisens gruppchef i Helsingborg, Farid Umeflod.

Körkortet omhändertogs och föraren fick på platsen betala 4 000 kronor i böter.
– Sedan kom en annan lätt lastbil och lastade över gods så att transporten kunde fortsätta, tillägger Farid.

Chauffören i fråga är ju knappast den som har planerat lasten. Men det är hans ansvar att inte lasta för tungt gods och det är också han som har betalningsansvaret för böterna samt – det är hans körkort som far all världens väg.


Vilket ansvar har
beställaren i sammanhanget?
– Frågan är ju vad man kan kräva av beställaren. Vad åligger en transportköpare att kontrollera?

Får ni någonsin veta hur det går för en chaufför som får sitt körkort omhändertaget efter att ha ertappats med överlast på en 3,5-tons lastbil?
– Nej, inte mig veterligen. Men frågan är relevant. Man måste samtidigt tycka synd om chaufförerna som utnyttjas på detta syniska sätt och man kan ju undra hur deras arbetsgivares rutiner ser ut för att stötta en anställd som blir av med sitt körkort, funderar Farid Umeflod.

Hur förhåller det sig med förarnas kör- och vilotider, följs dessa?
– Det vet jag inte heller. En förare av en utlandsregistrerad lättlastare behöver inte föra någon tidbok. Det kravet gäller endast för svenskar, avslutar Farid Umeflod.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-11 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborg Lättlastare Trafikpolisen Trafiksäkerhet