Klart idag – Strasbourg nästa för mobilitetspaketet

Mobilitetspaketet, eller vägpaketet som det också kallas, har röstats igenom i den sista voteringen i EU:s utskott för Transport och Turism, TRAN. Nu återstår endast en omröstningsrunda i plenum i Strasbourg. Men därefter tar ytterligare en utdragen process vid innan effekterna av de nya reglerna kommer att märkas av.
Peter Lundgren tog ett foto på ett av de kanske viktigaste dokumenten för transportbranschen i modern tid. Blanketten som användes vid dagens votering som många parlamentariker genomförde på distans på grund av coronapandemin..
Peter Lundgren tog ett foto på ett av de kanske viktigaste dokumenten för transportbranschen i modern tid. Blanketten som användes vid dagens votering som många parlamentariker genomförde på distans på grund av coronapandemin..

Måndagen inleddes med en votering där EU-parlamentarikerna tog ställning till de 87 ändringsförslag som kommit in sedan den senaste omröstningen om mobilitetspaketet. Förslagen, som enligt vad tidningen Proffs erfar främst har kommit från de länder som är motståndare till paketet, innehöll i princip samma argument som tidigare, där man bland annat vidhåller att återvändandekravet är till nackdel för miljön och att innebörden av mobilitetspaketet hotar den fria inre marknaden.

Ändringsförslagen innebar dock inte något bakslag för mobilitetspaketet ur svensk synvinkel. Samtliga röstades ner

Inte heller dagens andra votering bjöd på några obehagliga överraskningar.

Nästa steg är att parlamentet kommer att votera i plenum i juli. Därefter skriver parlamentets talman och rådets ordförande under. När det är gjort, publiceras texten i europeiska unionens officiella tidning. 20 dagar efter publiceringen träder reglerna ikraft men börjar inte tillämpas förrän 18 månader efter ikraftträdandet, vilket uppskattningsvis kan bli runt februari 2022.

Det så kallade återvändandekravet är det som EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) nämner både som det mest positiva och det mest negativa i det nya mobilitetspaketet.
– Det är negativt eftersom kravet innebär att dragbilen måste återvända hem först var åttonde vecka. Det positiva är att man nu kommer att kräva att dragbilen ska återvända hem till landet där åkeriet är etablerat, säger Peter Lundgren till Proffs.


Peter hade helst sett att
dragbilarna skulle vända hem igen redan efter tre dygn.
– Men detta är ju så klart bättre än hur det är idag då många dragbilar i princip är fast stationerade bland annat i Sverige. De kör med jämna mellanrum över någon riksgräns för att sedan återvända till Sverige och köra fler cabotagetransporter, tillägger han.

Han hoppas att det snart inte längre ska vara möjligt, men lägger in en passus.
– Givetvis krävs det att vi har en kontrollapparat som fungerar och som har både resurser och kunskap att kontrollera att reglerna följs.

Den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Johan Danielsson menar att det bästa med paketet är att den som kör inrikestrafik i Sverige också ska ha svensk lön och arbetsvillkor – oavsett om det är cabotage- eller kombitrafik.
– Befinner sig bilarna permanent i Sverige ska de dessutom registreras i Sverige och skatt betalas här, förklarar Johan.


Han är också väldigt glad
över att man lyckats få med att inte bara föraren utan även fordonet måste återvända till hemlandet, där fordonet är registrerat, med jämna mellanrum.
– Detta kommer underlätta för de kontroller som är nödvändiga för att få bort det skitföretagande som vi tyvärr sett på våra vägar de senaste åren.

Johan Danielsson är nöjd med paketet i sin helhet, men pekar på att det finns detaljer som kunde ha förbättrats.
– Till exempel så tillåter de nya reglerna en längre beräkningsperiod för kör- och vilotidsperioder vid internationell trafik. Jag tycker vi lyckades begränsa denna möjlighet men jag hade givetvis hellre sett att nuvarande kör- och vilotidsperioder bibehållits även för internationella förare.

Hur känns det nu?
– Det här var det sista stora hindret som jag kan se. Det känns såklart sjukt bra. Jag har jobbat med denna fråga i många år både fackligt och nu senaste året som politiker. Snart har vi sparkat bollen helt i mål.

Läs mer om mobilitetspaketets innehåll här!

 

Två nöjda EU-parlamentariker - Johan Danielsson (S) och Peter Lundgren (SD).
Två nöjda EU-parlamentariker - Johan Danielsson (S) och Peter Lundgren (SD).

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-08 21:12
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Omröstning Schysta villkor Vägpaketet Votering