Edvardas Liachovičius, vd Girteka Logistics. Foto: Girteka Logistics

Girteka omsatte 945 miljoner euro 2019

VD:n: "Kommer att bli starkare"

I början av 2020 var Girteka Logistics redo för ytterligare en period med stark, långvarig tillväxt. Covid-19 och den efterföljande ekonomiska krisen förändrade denna agenda och människor, företag och till och med länder, står nu inför en oväntad situation och en drastisk uppsättning utmaningar. Rapporten för 2019 visar stabilitet.

Edvardas Liachovičius är vd på Girteka Logistics.
– Med anledning av den förändrade situationen har vi antagit en ny affärsplan med fokus på både kort- och långsiktig hållbarhet samt digitalisering av företaget och för att behålla arbetsplatserna för våra 18 000 kollegor, säger han.

Trots bräckligheten i den rådande ekonomiska miljön 2020, blev år 2019 tillfredsställande. Företagets årliga omsättning växte från 764 miljoner euro till 945 miljoner euro med en ökning med 23,7 procent under 2019, medan lönsamheten minskade från 19 miljoner euro till 9 miljoner euro, vilket berodde främst på ökade transportkostnader och på betydande investeringar i anställda och tekniska innovationer.

Vill du läsa årsrapporten från Girteka Logistics, gör du det här.


Digitaliseringsprojektet med SAP har redan startat och kommer att fortsätta som planerat. Man räknar med att fordonsflottan på 7 400 lastbilar och 7 800 trailers kommer att förbli stabil under hela 2020.

Trots den negativa inverkan på försörjningskedjor och vägtransporter 2020, rullar 80 procent av företagets flotta av frigotrailers i trafik vilket gör det möjligt att fortsätta transportera färsk och fryst mat, FMCG, läkemedel, hälsovårdsprodukter och andra dagliga leveranser.

Edvardas Liachovičius avrundar.
– 2020 kommer att bli ett allvarligt och utmanande år, men genom att behålla vårt fokus på att ha ett kundcentrerat företag som är helt digitaliserat, tror jag att vi, tillsammans med våra 18 000 kollegor kommer att bli starkare, säger han.


Om artikeln

Publicerad: 2020-06-01 15:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Årsrapport Corona Covid-19 Girteka Logistics