Stor förvirring kring nytt YKB-innehåll

Om du trodde att YKB handlar endast om att gå fem delkurser, har du fel. Varje delkurs innehåller en mängd andra mål och om dessa inte genomgåtts, godkänns man inte. Kruxet i det hela är att dessa mål, obligatoriska som icke obligatoriska, står det utbildaren fritt att själv välja i vilka delkurser dessa ska placeras.

Transportstyrelsen gör nu förändringar som rör YKB-utbildningen. Ändringarna är en följd av att förändringar gjorts i EU i detta. Det har uppstått förvirring bland förare som berörs och ren frustration bland utbildarna som fick en vecka på sig att förändra utbildningsplanen för YKB.

Hur det kunde bli endast en veckas tidsmarginal för de svenska utbildarna, ter sig märkligt eftersom förändringen i EU gjordes den 18 april 2018.

Vi talar med Ammi Åhlander som driver Timrå Trafikcenter AB som säger att Transportstyrelsen måste ge tydliga direktiv om exakt vad varje delkurs ska innehålla. Det är nämligen inte så enkelt som att det är fem delkurser. Varje kurs innehåller olika mål och undermål.
– Det finns både frivilliga och obligatoriska mål och de obligatoriska målen måste ha genomgåtts, säger hon.
Numret på delkursen är alltså inte det stora för föraren utan istället vilka mål som finns, eller saknas, i de olika delkurserna beroende på var de utbildar sig.

Problemet är att det är fritt för utbildaren att själv välja var denne vill placera de olika målen, såväl obligatoriska som icke obligatoriska. Det betyder att olika utbildare kan välja att lägga in målen i de kurser de själva anser att de bäst hör hemma i. Olika mål kan passa bra in i olika kurser och alla utbildare tänker naturligtvis inte på samma sätt.

VBG onspot

Detta skapar problem för förare som av olika anledningar går YKB-kurser hos olika utbildare.

Om Kalle går två kurser hos en utbildare och sedan de tre andra hos en annan, är det inte säkert att Kalle fått ta del av samtliga mål. Den första utbildaren kan ha placerat en viss kategori mål i de två första kurserna och den andra utbildaren Kalle träffar, kan istället ha lagt samma mål i de tre sista kurserna han går där. Det leder till att det fattas en mängd mål i Kalles utbildning och han blir inte godkänd. Då blir ytterligare utbildning nödvändig.

Gelins KGK

TYA, Sveriges Åkeriföretag, NTF, STR, Volvo och Scania gjorde en branschöverenskommelse om att utbildningen ska ha samma upplägg vilket innebär att de YKB-utbildare som använder sig av dessa branschorganisationers upplägg, erbjuder samma innehåll och förarna får med sig allt de behöver. Så ser det alltså inte ut överallt.

Ammi Åhlander ställde frågan till Transportstyrelsen om hur de menade att utbildarnas frihet att själva få lägga in målen i delkurserna, skulle fungera i praktiken.
– Just den personen jag talade med, såg inte problemet. Personen trodde att alla förare gick alla kurser hos samma utbildare och då är det inget problem, men så ser verkligheten inte ut, vilket jag också förklarade för denne, säger Ammi Åhlander.

Ammi Åhlander ställde sedan nästa fråga till Transportstyrelsen – den som rör alla förare som håller på med sitt YKB: Kommer dessa kurser att vara giltiga efter den 23 maj?
Transportstyrelsens svar: Man kan tillgodoräkna sig kurserna. (Det betyder som vi tolkar det: Ja.)

Nästa fråga hon ställde var: Kan jag behöva gå 6 kurser för att få ihop alla målen i kurserna?
Transportstyrelsen svar: Nej, det behövs inte.

Ammi Åhlander protesterar och säger att så kan de inte svara.
– Eftersom olika utbildare kan lägga in målen efter eget huvud, är det idag så att förare kan ha gått fem kurser, men inte fått med sig alla målen vilket betyder att de inte kan godkännas och att det då visst kan bli frågan om extra utbildning eftersom vi inte får godkänna dem om inte alla nödvändiga mål funnits med i delkurserna de gått, säger hon.

En liten tröst för alla utbildare som fick den hart när omöjliga uppgiften att skriva en ny undervisningsplan på en vecka, är att i tisdags fick de besked på att de förvisso måste anmäla till Transportstyrelsen att de kommer att utbilda enligt den nya planen, men de fick respit till den 31 december med att presentera själva undervisningsplanen.

Men till er förare som inte vad vad som gäller nu, blir svaret på era frågor: Det finns just nu inga tydliga svar. Och med det sagt kommer vi att be Transportstyrelsen bemöta denna artikel.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-20 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Transportstyrelsen YKB