Stöd för regeringens förslag till ändring i lagen om yrkesförarkompetens.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i lagen om yrkesförarkompetensen.

Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om en förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen.

Förslagen föranleds av den rådande situationen med covid-19 och behovet av att säkerställa att adekvata åtgärder kan vidtas skyndsamt för att minska de negativa effekter som en spridning av viruset kan få för viktiga samhällsfunktioner och för människors liv och hälsa.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och upphöra att gälla den 1 december 2020.

Vill du läsa mer, gör du det här.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-27 11:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Covid-19 Regeringen Utskottet YKB