Foto: DB Schenker

Schenker-skyttel klimatkompenserar projekt i Rajahstan

Med Skaraborg Eco Shuttle reduceras koldioxidutsläppen med 97 procent jämfört med en vägtransport på samma sträcka. Resterande tre procent då? Ja, de klimatkompenseras för alla våra kunder som fraktar gods på den sträckan, skriver DB Schenker på sin nyhetssida.

– De återstående tre procenten klimatkompenserar vi för att göra Skaraborg Eco Shuttle helt klimatneutral. Pengarna investeras i ett jordbruksprojekt i Rajahstan i Indien. Där man av skörderester från senapsplantor skapar miljövänlig energi, skapar arbetstillfällen och ett starkare lokalsamhälle, säger Joakim Eriksson, Vertical Market Manager på DB Schenker.

Mellan Falköping och kunderna går lastbilen på fossilt bränsle.
– Järnvägstransporten mellan Göteborg och Falköping sker med elektrifierat lok. Lokaltransporterna mellan Falköping och kunden skapar en del utsläpp. Men samtliga utsläpp i transportupplägget klimatkompenseras, säger Joakim Eriksson.

Gelins KGK


Det är ingen tillfällighet
att pengarna går till jordbruksprojektet i Rajahstan.
– Vi valde att klimatkompensera till jordbruksprojektet i Rajahstan eftersom mycket av vår last kommer från Asien. Det finns en naturlig koppling och vi tänker även att det är där det gör som mest nytta, berättar Joakim.

Men hur fungerar Eco Shuttle? Schenker förklarar att när gods kommer från hela världen med sjötransport till Göteborg lastas alla containrar på tåget, Skaraborg Eco Shuttle, och går vidare till Falköping.

Där lastas allt om till lastbil för transport vidare till kunden. Eller i motsatt riktning för export ut i världen. Tåget, i kombination med sjöfrakt är, en effektiv lösning för många, menar man. Hela transportkedjan från hamnen till Skara är klimatneutral och har ett elektrifierat lok som går på grön el.

För att möta en ökad efterfrågan har DB Schenker periodvis utökat antalet avgångar från fem till åtta avgångar per vecka.
– Sedan årsskiftet lastar vi även sjöexportgods på terminalen i Falköping för vidare transport med Skaraborg Eco Shuttle till Göteborg och vidare ut i världen, skriver man avslutningsvis.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-13 12:34
Kategori: Nyheter
Taggar: DB Schenker Företagsnyheter Klimatkompensation Miljö