Foto: Scania

Scanias vetenskapligt förankrade klimatmål godkänns

Scania är den första stora tillverkaren av tunga kommersiella fordon vars långgående klimatmål officiellt godkänns av Science Based Target initiative (SBTi). Företaget är fast beslutet att bidra till att uppfylla Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer.

Scania kommer att minska CO2-utsläppen med 50 procent till 2025 och minska utsläppen från sina produkter med 20 procent under samma period.

Scanias vd Henrik Henriksson.
– Eftersom över 90 procent av koldioxidutsläppen i vår verksamhet sker efter att fordonen lämnat fabrikerna, är det nödvändigt att också ta dessa utsläpp med i beräkningen. Att bara begränsa oss till våra egna utsläpp räcker inte. Vi kommer därför att arbeta nära våra kunder för att minska klimatpåverkan av lastbilar, bussar och motorer i deras verksamheter, säger han.

SBTi-godkännandet innebär att Scanias mål ligger i linje med de mest långtgående insatserna för minskad klimatpåverkan som hittills fastlagts – 1.5°C för de vetenskapligt förankrade målen som omfattas av det som kallas Scope 1 och 2. De mål som Scania satt omfattar såväl direkta som indirekta uppsläpp från verksamheten (Scope 1 och 2), som utsläpp från produkter i användning (Scope 3).

Johan Rockström, professor i jordsystemforskning och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland säger att tunga transporter är ryggraden i våra samhällen och Scanias åtagande till vetenskapligt baserade mål för klimatet, genom värdekedjan, kommer inte bara att bidra till minskade klimatrisker, men också skicka en stark signal genom ekonomin om att fossilfrihet är på riktigt, att det är nu och att det utgör en investering i framtida konkurrenskraft.

Under de senaste åren har Scania uppnått betydande minskningar av CO2-utsläppen från egna verksamheter och egna transporter och logistik. Scania har även arbetat för att genom förbättrad bränsleeffektivitet minska utsläppen från fordonen. I mer än 25 år har tillverkaren erbjudit marknadens bredaste utbud av fordon som drivs av alternativ till fossila bränslen.

I september 2019, tillkännagav Scania ambitionen att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål. Att dessa mål nu godkänts utgör en viktig milstolpe på vägen mot fossilfria transporter.
– Oavsett läge, som nu mitt i en kris, kommer vi inte att kompromissa när det gäller hållbarhet. Att driva omställningen till ett mer hållbart transportsystem är Scanias syfte och vårt engagemang är orubbat, avrundar Henrik Henriksson.

Alexander Farsan, global ledare för Science Based Target Initiative (SBTi).
– Vi gratulerar Scania för deras engagemang i att brådskande vidta åtgärder som adresserar klimatkrisen, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-18 14:33
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Klimatmål SBTi Scania