Nya EU-regler för märkning av däck

Europaparlamentet antog under onsdagen nya regler för märkning av däck. Syftet med förordningen är att ge konsumenterna mer information och göra det möjligt för dem att välja däck som är säkrare, bränsleeffektivare och tystare. De nya reglerna, som väntas träda i kraft 1 maj 2021, innebär bland annat att däck för lastbilar och bussar (C3-däck) i framtiden måste ha den nya märkningen.

Mer bränsleeffektiva däck betyder mindre utsläpp. De nya föreslagna märkningarna ska göra det enklare att välja däck utifrån bränsleeffektivitet, våtgrepp och ljudnivå.

EU har åtagit sig att minska sina växthusutsläpp med minst 40 procent, under 1990 års nivå, till 2030 enligt Parisavtalet. Vägtransporter står för runt 22 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser och transporter är den enda sektorn där utsläppen fortsätter vara högre än 1990. För att uppnå klimatneutralitet 2050 vill EU minska transportutsläppen med 60 procent, jämfört med 1990 års nivå.

Däcken står för mellan 20 och 30 procent av ett fordons bränsleförbrukning, vilket betyder att valet av mer bränsleeffektiva däck kan minska transportutsläppen. För att underlätta för konsumenter att fatta välgrundade beslut inför EU ett nytt märkningssystem för däck (engelsk text).

Fakta om utsläpp orsakade av däck i EU och fördelarna med de nya EU-däckmärkena.

Den nya märkningen ska innehålla information om bränsleeffektivitet och våtgrepp, på en skala från A till G (liknande märkningen för energieffektivitet för hushållsprodukter), såväl som information om ljudnivån i decibel.

Budi 2021


Information om snö- och
isgrepp kan läggas till i framtiden, och information om körsträcka och nötning (orsak till mikroplats-föroreningar) när en testmetod blir tillgänglig.

Märkningen måste synas tydligt för konsumenterna i alla de situationer däck säljs, även på nätet, och det ska också finnas en QR-kod för skanning.

Den nya märkningen av däck kommer leda till att konsumenterna i EU kan välja mer bränsleeffektiva däck, vilket i sin tur gör att både sparar pengar och bidrar till att minska utsläppen. Vägsäkerheten förbättras också genom att våtgreppet visas – och information om ljudnivåer bidrar till att minska ljudföroreningar orsakade av bilar.

Rådet godkände formellt reglerna i februari 2020 och parlamentets industri-, forsknings- och energikommitté röstade för dem den 28 april. Parlamentet som helhet måste fortfarande godkänna avtalet.

Av de svenska ledamöterna sitter Johan Danielsson (S), Pär Holmgren (MP), Peter Lundgren (SD), Jakop Dalunde (MP) och Jörgen Warborn (M) i transportutskottet.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-14 08:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Däckmärkning EU Miljö Nya regler