Klampen på - pengar in - klampen av. Proceduren har upprepats många gånger i ärenden där den aktuella speditören har stått i fokus.

Känd speditör i cabotagetrubbel – igen och igen och…

Återigen hamnar den holländske speditören i trafikpolisens rampljus – och även rubriceringen av ärendet är samma som tidigare. Otillåtet cabotage.

Det blir lite av ”standardmall 1A” när vi kontaktar trafikpolisen i Eskilstuna. Det som bilinspektör Patrick Zetterberg berättar känner vi igen från otaliga intervjuer bakåt i tiden.
– Det handlar om ett otillåtet cabotage där man från speditörens sida hävdar att man kör kombitrafik, säger Zetterberg.

Han kunde vid kontrolltillfället konstatera att dragbilen i fråga vid två tillfällen har kört längre sträckor än vad kombidirektivet tillåter. Och då fordonet befunnit sig i Sverige i 29 dagar, landar ärendet där det brukar. I ett otillåtet cabotage.

Den holländske speditören och tillika dragbilens ägare har vid otaliga tillfällen blivit rapporterad för otillåtet cabotage och fått betala 40 000 kronor i förskott på sanktionsavgift. Och nu hände det alltså igen.
– Vi stoppade ekipaget under onsdagen strax före lunch. På torsdagen klockan 09.16 hade man betalat, berättar Patrick Zetterberg.

En ny ”laglig” dragbil kunde därefter ta över transporten som under natten mellan onsdag och torsdag hade stått klampad.


Hittills i år har Eskilstunagruppen
avslöjat cirka tiotalet otillåtna cabotage, något som Zetterberg inte känner sig riktigt nöjd med.
– Det kunde ha varit betydligt fler men tyvärr har trafikpolisen fått syssla med helt andra uppdrag än vad som är huvuduppgiften. Vi har ofta schemalagts i ingripandepolisens verksamhet, säger han.

Att trafikpoliser ska kunna jobba med andra typer av polisiära uppgifter är naturligtvis en självklarhet. Det tidningen reagerar på är ordet ”schemalagts”.
– Ja, det kan ju kännas konstigt, instämmer Patrick Zetterberg.

Med fler trafikpoliser och bilinspektörer i gruppen, som fick arbeta med sin linjeverksamhet, hade man kunnat avslöja betydligt fler fuskare menar han bestämt.
– Helt säkert är det så. En glädjande nyhet är att vi nu har en ny bilinspektör på väg till oss. Han börjar inom kort och det ska bli riktigt kul. Han är verkligen välkommen!

Likaså är Sörmland inte bortskämda med för verksamheten anpassade kontrollplatser.
– Vi har en plats som vi kan jobba på, där vi med säkerhet vet att vi inte behöver trängas med parkerade lastbilar, och det är vid Biskopskvarn på riksväg 55. Den platsen är inte särskilt stor till ytan, men försedd med bommar när vi inte är där, förklarar Zetterberg.


Enligt vad tidningen Proffs
erfar så har Polismyndigheten och Trafikverket inga planer på att bygga några kontrollplatser inom överskådlig tid i Sörmland. Patrick Zetterberg är besviken över det.
– Till exempel har jag pekat ut flera platser som är lämpliga både ur ett arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. Platser där det dessutom rullar mycket tung trafik av den typen som vi menar borde kontrolleras oftare.

Zetterbergs förslag har dock inte fått gehör. Liksom många andra idéer som kommit från hans kollegor runt om i landet. Önskemålen hamnar uppenbarligen allt som oftast i det runda arkivet. Inte sällan med motiveringen att det inte finns pengar.

Och på tal om pengar! Som Proffs flera gånger tidigare har tagit upp har Polismyndigheten ingen koll på vart de 100 miljoner kronorna, som enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har ”öronmärkts” för att bekämpa cabotagefusket, har tagit vägen.

En from förhoppning är att någon i regeringen gnuggar sömnen ur ögonen och inser att pengarna är borta och att man därefter kräver att Polismyndigheten tar sitt ansvar och letar upp dem. Allt annat vore att legitimera såväl fuskarnas verksamhet som Polismyndighetens tveksamma uppfattning om var och hur pengarna var tänkta att användas, för att avsluta med en redaktionell syn på saken.

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-15 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Cabotagemiljonerna Eskilstuna Kontrollplats Trafikpolisen Transportfusket