Trafikutskottet vill underlätta tester med självkörande bilar och förenkla dispenser för tung trafik

Regeringen bör arbeta för att möjliggöra storskaliga tester av självkörande fordon i verklig miljö. Regeringen bör även arbeta för att ta bort avgifterna för virkesupplag vid allmän väg och förenkla hanteringen av dispenser för tunga transporter. Det är tre exempel på uppmaningar, tillkännagivanden, som trafikutskottet vill att riksdagen riktar till regeringen. S, V, L och MP har olika reservationer mot förslagen till tillkännagivanden.

Trafikutskottet har behandlat ungefär 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om väg- och fordonsfrågor. I samband med detta föreslår utskottet att riksdagen riktar flera uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör arbeta för att återgå till en ordning där det inte tas ut avgifter för tillstånd att ha virkesupplag vid allmän väg. Trafikverket bör underlätta administrationen för skogsföretag när de ansöker om tillstånd för virkesupplag vid allmän väg.
  • Regeringen bör arbeta för att möjliggöra storskaliga tester av självkörande fordon i verklig miljö och ge Trafikverket i uppdrag att utreda hur stor del av vägnätet som kan användas för självkörande fordon.
  • Regeringen bör också arbeta för att hanteringen av dispenser för tunga transporter underlättas och förenklas. Bland annat bör Trafikverket erbjuda kommunerna möjligheten att delegera beslut om dispenser för tunga transporter till myndigheten.


Förslaget om tillkännagivande
som gäller virkesupplag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion. De andra förslagen om självkörande bilar och tunga transporter kommer från förslag i motioner.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag om bland annat en fossilfri fordonsflotta, fossilfri tankning och laddning, enskilda vägar samt långa och tunga lastbilar.

Alla de åtta riksdagspartierna har synpunkter och invändningar mot delar av motionerna i olika reservationer. S, V, L och MP anser i en reservation att riksdagen inte ska rikta något tillkännagivande till regeringen om avgifterna för tillstånd för virkesupplag vid allmän väg.

I två reservationer från S, V och MP föreslår partierna att riksdagen inte ska göra några tillkännagivanden om tunga transporter eller om självkörande fordon.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-17 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Autonoma fordon Dispenser Politik Trafikutskottet Virkesupplag