Strejkande Girtekachaufförer: Pressa oss inte att bryta mot lagar

Girteka: "Ingen strejk och vi pressar inte förarna"

När Girteka Logistics förares traktamenten sänktes, gick tongångarna höga och den 20 april blev startskottet för en strejk. En representant för chaufförerna valdes ut och ett videomeddelande, med adress till Girtekas ledning, spelades in där förarnas gemensamma önskemål och krav framförs. Den videon, tillsammans med chaufförernas diskussioner i nätgrupper, väcker många frågor.

Girtekachaufförer varslade om strejk varför vi kontaktade Girteka Logistics och fick ett officiellt uttalande där man förtydligade att det endast var traktamentena som, från att ha varit högre än normalt tidigare, temporärt sänkts till den lagstadgade miniminivån på grund av covid-19. Fokus är att behålla alla anställda. Inga fordon stod stilla på grund av strejk, covid-19 eller någon annan orsak, sade de.

När redaktionen tar del av videomeddelandet till Girtekas ledning, uppkom emellertid frågor. Inte kring önskemålen om att häva sänkningen av traktamentena, nej, det är istället de efterföljande kraven som pockar på uppmärksamhet.

Förarna kräver att trafikledarna inte ska pressa dem att bryta mot regler gällande exempelvis kör- och vilotider, något som de säger ibland görs med förtäckta hot. Mannen i videon säger att trafikledarna konstant pressar förarna i detta. Men när de protesterar och säger att det är förarens ansvar om något händer, får de till svar att det inte går att arbeta på något annat sätt. Förarna vill att Girteka Logistics ska föra en dialog om detta på ett sätt som är normalt för EU-länder.


När vi får tillgång till vad som skrivs i en nätgrupp där endast Girtekachaufförer är medlemmar, uppstår ännu fler frågor om såväl laglydighet som huruvida flera av Girtekas fordon trots allt står stilla i protest. Ögonvittnen berättar och ett otal foton på stillastående fordon med gula västar knutna i backspeglarna kommer till redaktionen. Vi anar dock en skillnad av engagemang beroende på var förarna kör. De som kör på Ryssland och Skandinavien verkar vara mer lågmälda än dem som kör på Europa och söderut.

Från samma forum får vi veta att förare skriver att de fått avdrag på lönen för en mängd saker, bland mycket annat bränsleförbrukning, för att ha kört på betalvägar, för att ha brutit mot cabotagedirektivet trots att trafikledaren planerat rutten, att de inte får ut hela sin överenskomna lön samt användning av flera förarkort.

Sådant har vi tidigare hört från utomstående som ”hört av någon” och enstaka Girtekachaufförer, men när ett helt forum med förare från samma företag diskuterar samma och liknande upplevelser, måste detta undersökas och Girteka måste få möjlighet att bemöta det som sägs.

Vi vänder oss till Girteka Logistics kommunikationschef Kristian Kaas Mortensen och han berättar om ett äldre fall av cabotageöverträdelse i Norge. Han skickar också dokumentet som visar att ärendet avskrevs. Vi frågar sedan om strejken. Står det fordon stilla?
– Vi fortsätter att inte ha fordon som står stilla på grund av krisen eller strejken. Vi har färre än 20-talet individuella fall bland de 14 000 förarna som har bett om att få hemlast vilket vi respekterar. Vi ser de gula västarna som ett uttryck för en åsikt och en stämning under krisen vilket vi också respekterar, säger han.

Även Girteka får dessa foton och respekterar alltså uttryckssättet, men säger också att ett foto inte är detsamma som att fordonet står stilla och strejkar.

Kristian Kaas Mortensen understryker att det endast handlar om en temporär sänkning av traktamentena och förklarar att förarnas ersättningar baseras på grundlön plus extra för bland annat helger och kvällar samt ett dagligt traktamente. Några löneavdrag som dem vi presenterat för honom, görs inte säger han med bestämdhet och säger lika bestämt att alla förare får den överenskomna lönen som sätts in på bankkonton.

Vi berättar att förarna på forumet beskriver hur trafikledarna pressar dem att bryta mot lagar. Vi räknar upp en rad anledningar till löneavdrag som förarna anger samt överträdelser de hävdar pågår. Listan är lång och spänner över många områden. Kristian Kaas Mortensen är tydligt i sitt svar.
– Detta är absolut inte sant, säger han.
Vi framhärdar med att det är överväldigande många förare som säger att de upplever samma saker och han svarar då att det förarna diskuterar på olika nätforum, kan man inte kommentera. Vad gäller brott mot kör- och vilotider, säger han att fordonen har nya, digitala skrivare ur vilka polisen kan hämta all information 28 dagar tillbaka.

Hur ser Girteka Logistics på önskemålen och kraven förarna ställer i videomeddelandet?
– Vi fortsätter att arbeta nära med våra förare för att försäkra oss om att de har nödvändig information om situationen och tillsammans arbetar vi för att undvika störningar. Vi ser inga tecken på någon formell strejk eller att det skulle påverka vår förmåga att serva våra kunder om fordon skulle stanna, avrundar Kristian Kaas Mortensen.


Till redaktionen fortsätter information från forum att komma in och bilderna på strejkande ekipage blir också fler liksom ögonvittnesuppgifter om allt färre Girtekaekipage på vägarna runt om i Europa. Girteka säger i sin tur att man har cirka 7 400 ekipage rullande dagligen.

Skillnaden mellan det förarna berättar och de svar vi får av Girteka Logistics, ger två helt olika bilder av det mesta och får oss att osökt tänka på när Gallileo Gallilei inför Inkvisitionen 1633 tvingades göra avbön från sin uppfattning att jorden rörde sig runt solen och inte tvärtom. Han ska efter avbönen avslutat med de bevingade orden: ”Och likväl rör hon sig.” Vilken sida, förarnas eller Girtekas, som till slut kommer att visa sig vara den som får göra avbön, återstår att se.

Vet du mer kan du kontakta oss på tips@vagpress.se


Om artikeln

Publicerad: 2020-04-27 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Girteka Logistics Gula Västar Kör- och vilotidsbrott Protester Stop Girteka Strejk Traktamenten