Foto: Trafikanalys Foto: Trafikanalys

Färre omkomna än någonsin i vägtrafiken 2019

Under 2019 dödades 221 personer i vägtrafikolyckor, mot 324 året innan. Antal omkomna i vägtrafiken 2019 var därmed det lägsta som uppmätts någonsin i den officiella statistiken. Det visar Trafikanalys statistik om vägtrafikskador.

I vägtrafiken dödades 221 personer i olyckor* under 2019, mot 324 året innan. Därmed minskade antal omkomna med 103 personer (32 procent). Av de 221 omkomna var 52 kvinnor och 169 män, och 9 var barn (under 18 år). (Figur)

Av de omkomna under 2019 var 60 procent skyddade trafikanter dvs. färdades i personbil, lastbil eller buss. Den största trafikantgruppen var personbilister, men omkomna personbilister har nära nog halverats mellan 2018 och 2019. Enda trafikantgruppen med ökat antal omkomna är de som färdades i lastbil, där de flesta omkom i lätt lastbil. (Tabell)

Bland omkomna oskyddade trafikanter är motorcyklister och gående de största trafikantgrupperna. Antal omkomna minskade i alla oskyddade trafikantgrupper.

Störst var minskningen bland motorcyklister, från 47 till 29 omkomna.
– Den gynnsamma utvecklingen det senaste året innebär att målet om maximalt 220 omkomna år 2020 är inom räckhåll.** Med anledning av coronakrisen minskar också trafikarbetet vilket, allt annat lika, leder till färre olyckor. För mars 2020 rapporteras också om rekordlågt antal trafikdödade,*** säger Maria Melkersson, projektledare på Trafikanalys.


Förutom de som dödades i olyckor
i vägtrafiken skadades 1 951 personer svårt (mot 2 195 året innan) och 15 768 personer skadades lindrigt under 2019 (16 306 året innan). Samtliga uppgifter kommer från polisens rapportering som utgör underlag för den officiella statistiken.

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått. På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om vägtrafikskador.

En kort beskrivning av Vägtrafikskador 2019 finns att ladda ned här (PDF) – och tabeller med statistiken finner du här.Anm: i gruppen ”Övriga” finns bland annat skotrar, fyrhjulingar och ryttare.
Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer.Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

*Dessutom omkom i vägtrafiken under året ytterligare 36 personer i självmord och andra avsiktliga händelser (som mord och terrorhandlingar). Dessa ingår inte i den officiella statistiken om dödade i vägtrafikolyckor.

**Målet om maximalt 220 omkomna 2020 inkluderar självmord. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp de transportpolitiska målen årligen.    www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/uppfoljning-av-de-transportpolitiska-malen-2019-8285/

***www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/6-personer-omkom-i-marstrafiken-pa-vag/

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-22 10:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Nollvisionen Statistik Trafikanalys Trafikdödade Trafiksäkerhet